Kinderen in de klas met laptop

Onderwijs bij Xpect013

Een wereld vol mogelijkheden en ontwikkelkansen

Bij Xpect013 omarmen we de diversiteit en alle talenten van onze leerlingen. Elk kind, uit elke wijk en met zijn eigen achtergrond, krijgt bij ons de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Wij zijn er om ieder kind te begeleiden in zijn of haar groei.

Onze doelen

Ons eerste doel is om kinderen vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen te leren. Minstens zo belangrijk is onze missie om kinderen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij. Daarom helpen we kinderen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en investeren we in waarden en normen die van essentieel belang zijn om goed te functioneren in onze samenleving. Daarnaast letten we er altijd op dat kinderen goed in hun vel zitten op school. 

Kinderen op school

Onderwijs voor iedereen

Onze missie is om het onderwijs inclusiever te maken. We willen dat leerlingen met en zonder ondersteuning steeds vaker naar dezelfde school kunnen in dezelfde buurt, in dezelfde klas, samen spelen en elkaar ontmoeten en het schoolplein. Bij Xpect013 hebben we veel hulpmiddelen ontwikkeld die ervoor zorgen dat méér kinderen in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Kinderen die meer aandacht nodig hebben, hoeven daarom minder vaak uit te stromen naar het speciaal onderwijs. De parelklas is een goed voorbeeld: kinderen met een verstandelijke beperking krijgen hier extra aandacht en begeleiding van experts. De thuiskamers maken het verschil voor kinderen die rust nodig hebben en soms even moeten opladen. Leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid bieden we ondersteuning en onderwijs op maat. Ook bieden we uitdagend onderwijs voor de wereld van morgen in ons International Baccalaureate (IB)-programma. Wij vinden het belangrijk om ouders de juiste hulp aan te reiken om hun kinderen te helpen groeien en bloeien. Hiervoor hebben een aantal locaties speciale ouderkamers ingericht. De kracht van verbinding is altijd ons leidende principe. 

Basisschool Tilburg

Montessori-, Dalton- en Jenaplanonderwijs

Naast regulier onderwijs hebben we diverse Montessori-, Dalton- en Jenaplanscholen. Deze scholen werken volgens een specifiek onderwijsconcept of een onderscheidende filosofie. Zo sluiten we aan bij de unieke behoeften van elk kind.

Groeien en bloeien

Elke school heeft dezelfde opdracht en dezelfde doelen: kinderen stimuleren te groeien en bloeien en het behalen van een basisniveau. We streven altijd naar meer: we geven elk kind de mogelijkheid het maximale uit zichzelf te halen. De aanpak of methode verschilt per school.

Onze basisscholen

Benieuwd naar ons onderwijsaanbod?