Pedagogisch professional kinderopvang Tilburg

Documen­ten kinder­opvang

Op deze pagina vind je documenten die van toepassing zijn op de kinderopvang van Xpect013. Voor organisatiebrede documenten kun je hier terecht.

Algemene voorwaarden kinder­opvang

Algemeen pedagogisch beleid

Bekijk hier ons Algemeen pedagogisch beleid.

Inhoudelijke verantwoording peutervoorzieningen 2023

Gedragsregels ouders

Bekijk hier het protocol met gedragsregels voor ouders.