Kinderen op school

Klachten­regeling

Iedere ouder/verzorger die gebruikmaakt van onze diensten heeft het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Kijk hieronder voor de klachtenregelingen bij kinderopvang en onderwijs. 

Klachtenprocedure kinder­opvang

In de klachtenprocedure staat beschreven hoe klachten geregistreerd en behandeld worden. Download het service/klachtenformulier.

Ouders kunnen een klacht ook extern indienen bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang, zie hier de brochure.

Klachten­regeling onderwijs

Als er onvrede bestaat over gedragingen en/of beslissingen door een persoon of groepering binnen Xpect013 (onderwijs), kan daarover een klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat je eerst een oplossing zoekt met de directbetrokkene(n), eventueel met de directeur van de school. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de bestuursadviseur Onderwijskwaliteit en Ontwikkeling ([email protected]) van Xpect013. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan kun je je wenden tot de volgende instantie:

Landelijke Klachten Commissie onderwijs (LKC)
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
T: 030-2809590
M: [email protected]
I: www.onderwijsgeschillen.nl

Voor de klachtenregeling/het reglement onderwijsgeschillen klik hier.