Wij zijn Xpect013

Voor alle Tilburgse kinderen van 0-13 jaar
Basisschool Tilburg

Wij zijn Xpect013, een stichting met 46 basisscholen en kinderopvanglocaties in Tilburg. Wij vinden dat elk kind een kansrijke start verdient, ongeacht zijn of haar achtergrond. We bouwen aan een Tilburg waarin elk kind kan opgroeien tot een sterke volwassene, klaar voor de toekomst. 

Van baby tot tiener bij Xpect013

Tijdens de groeireis van kinderen zijn wij steeds dichtbij, want Xpect013 is er voor Tilburgse kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij bieden hen een veilige en motiverende (leer)omgeving, ál die jaren. Dat we kinderen van jongs af aan volgen, maakt elke volgende stap logisch en eenvoudiger. De aanpak, omgeving én medewerkers zijn namelijk al bekend. Binnen teams is er altijd een nauwe samenwerking en kinderen ontwikkelen zich in een vertrouwde omgeving. 

Om aan te sluiten bij wat bij het kind past en bij wat ouders/verzorgers belangrijk vinden, hebben we verschillende kinderopvang- en onderwijsvormen: horizontale en verticale groepen; peuteropvang en een divers aanbod aan bso’s. Daarnaast verzorgen we regulier onderwijs, maar ook Montessori- Dalton- en Jenaplanonderwijs. Kinderen kunnen de eigen ontwikkellijn volgen in een prettige, veilige en duurzame (leer)omgeving.

Onze missie

Onze stip op de horizon? We willen voor ieder kind een passende plek in de buurt creëren waar het zich optimaal ontwikkelt. Daarom werken we vanuit vertrouwen in onze kinderen, ouders/verzorgers én onze medewerkers. We zijn solidair, gaan prettig met elkaar om en helpen elkaar. We denken inclusief en respecteren elkaars eigenheid. Ook hebben we lef, gaan we uitdagingen aan en durven we het gebaande pad te verlaten als dat het beste resultaat oplevert. Xpect013 staat voor kwalitatief goede kinderopvang en goed onderwijs. 

De kracht van verbinding

Als Xpect013 bundelen we de krachten van een grote kinderopvang- en scholengroep en werken we vanuit één gezamenlijke visie en één team van bevlogen pedagogisch en didactische professionals. Samen werken we aan de doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Zo hebben we meer slagkracht én meer zicht op de ontwikkeling van kinderen. 

Boeiende werkomgeving

Ook onze professionals verdienen groei en ontwikkeling, daarom bieden we hen brede loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden. We geven medewerkers alle ruimte om hun talenten in te zetten. We dagen ze uit om een boeiende werkomgeving te kiezen en nieuwe carrièremogelijkheden te ontdekken. Dat geeft niet alleen elke medewerker, maar de hele organisatie een sterke en flexibele positie op de arbeidsmarkt. Dit is essentieel om elk kind die stevige basis voor een mooie toekomst te geven.

013: Tilburg

In Tilburg voelen wij ons thuis en geworteld. We werken nauw samen met buurtprofessionals en maatschappelijke en culturele partners in de stad. Door actief deel te nemen aan lokale initiatieven en evenementen, zijn we zichtbaar en verbonden met de wijken. Wij zijn trots op Tilburg en op de kinderen die hier wonen. 

Kinderen in het Spoorpark