kinderen bij de boekenkast

Hoogbegaafdheid

Speciaal waar het moet, regulier waar het kan

De missie van Xpect013 is om het onderwijs inclusiever te maken. We willen dat leerlingen met en zonder ondersteuning steeds vaker naar dezelfde school kunnen in dezelfde buurt, in dezelfde klas, samen spelen en elkaar ontmoeten op het schoolplein. 

Elke leerling met kenmerken van hoogbegaafdheid heeft eigen talenten en uitdagingen. Ze hebben recht op onderwijs dat tegemoetkomt aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. Basisscholen in Tilburg hebben de verantwoordelijkheid om deze kinderen passende ondersteuning te bieden. 

 

Ondersteuning

Alle scholen van Xpect013 bieden basisondersteuning. In deze basisondersteuning signaleren scholen hoogbegaafde kenmerken bij leerlingen, passen ze het basisaanbod aan en bieden ze aanvullende verdieping aan. Wanneer een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning, wordt bekeken welke extra ondersteuning passend is. Deze extra ondersteuning kan in de school, of in samenwerking met andere scholen geboden worden.

 

Samenwerking in de wijk

Hoogbegaafdheid is een gave, maar kan ook voor uitdagingen zorgen. Hoe fijn is het dan om andere kinderen te ontmoeten die tegen dezelfde uitdagingen lopen? Daarom organiseren we in verschillende wijken in Tilburg wijkgerichte ontmoetingsdagen. Scholen in de buurt werken samen om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Tijdens deze ontmoetingen komen leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid samen. De dag biedt leerlingen een duidelijke, uitdagende en betekenisvolle leeromgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien. De kinderen kunnen elkaar als een spiegel gebruiken, waardoor ze zich beter begrijpen en gesteund voelen.

 

Begaafdheids­Profiel­School

Sinds enkele jaren is onze daltonschool Helen Parkhurst lid van de vereniging BegaafdheidsProfielScholen (BPS) en daar zijn we trots op! De scholen binnen deze vereniging kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Klik hier voor de website van Helen Parkhurst.