Jeannne d'Arc

Jenaplanonderwijs in Tilburg

Groeien op je eigen tempo

Jenaplanonderwijs gaat uit van de krachten van verschillen. Kinderen van diverse leerjaren leren samen in één groep. Zo helpt het oudere kind het jongere en leert het jongere kind weer van het oudere kind. De leerkracht heeft een rol als coach en stimuleert en moedigt ieder kind aan. 

Wat is Jenaplanonderwijs? 

In Jenaplanonderwijs draait het om de brede ontwikkeling van kinderen. Het gaat niet alleen om de schoolse vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, maar ook om sociale vaardigheden. Dit leren de kinderen door middel van gesprekken, spel en samen vieren. Elk kind krijgt de kans om op al deze gebieden in zijn of haar eigen tempo te groeien.

Pijlers

Ontwikkeld door de Duitse pedagoog Peter Petersen, steunt Jenaplanonderwijs op vier belangrijke pijlers:

  • Samen praten
  • Samen werken
  • Samen spelen
  • Samen vieren

Kinderen krijgen veel vrijheid in hoe ze hun taken aanpakken. In plaats van veel klassikale lessen, ligt de focus op zelf ontdekken, onderzoeken en ervaren. Vaardigheden als plannen, creëren, presenteren, communiceren, samenwerken, reflecteren en respect tonen staan centraal. De leerstof sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen en bij de maatschappij.

Waar kan jouw kind Jenaplanonderwijs volgen?

Past Jenaplanonderwijs bij jouw visie op hoe je jouw kind(eren) het liefst ziet opgroeien? Kindcentrum Jeanne d’Arc in Tilburg-West werkt volgens de principes van het Jenaplanonderwijs. Bekijk de website voor meer informatie, het maken van een kennismakingsafspraak of het bezoeken van een open dag.