Onze visie

Hier vindt u informatie over hoe we werken bij lezen, rekenen, creatief, en meer.
Kinderen spelen buiten bij De Vijf Hoeven in Tilburg

Themamuur

Thematisch & burgerschap

Hoe zit de wereld in elkaar?

Op kindcentrum De Vijf Hoeven zorgen we voor actieve en verantwoordelijke burgers, die weten hoe de wereld werkt.
Een vergelijking van teksten

Taal

O.a. spelling & schrijven

Taal, spelling, woordenschat en schrijven zitten verweven in ons hele onderwijs en hangen samen met alle vakgebieden.

Extra uitleg op De Vijf Hoeven

Aanbod op maat

Soms is er iets anders nodig.

Op De Vijf Hoeven bieden we extra ondersteuning en uitdaging voor wie dat nodig heeft.
Creativiteit bij de thema's op De Vijf Hoeven in Tilburg

Creatieve vakken

Creativiteit op school

De verbinding tussen weten en voelen. De creatieve vakken, met name beeldende vorming en muziek, zijn een duidelijk onderdeel van ons onderwijs.
Kanjertraining op De Vijf Hoeven in Tilburg

Schoolklimaat & veiligheid

Wij zijn een Kanjerschool.

Om te werken aan een veilig en kansrijk schoolklimaat zetten we onder andere in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, onder andere door middel van Kanjertraining.