Kind­centrum De Vijf Hoeven

Ieder kind kansrijk!
kinderen buiten Kindcentrum De Vijf Hoeven

Een kindcentrum is

Kinder­opvang & basisschool

In de Tilburgse wijk Oud-Noord staat kindcentrum De Vijf Hoeven, met ongeveer 300 kinderen verdeeld over 10 groepen, een kinderdagverblijf en een peutergroep. Op De Vijf Hoeven werkt een bevlogen team van professionals, dat iedere dag invulling geeft aan onze vier karakteristieken: Kansrijk, Verbinding, Verantwoordelijk en Gezond.

De Vijf Hoeven

Binnen ons kindcentrum is het streven duidelijk: ieder kind kansrijk! We halen de wereld naar binnen en gaan met het kindcentrum de wereld in. We maken verbinding met het dagelijks leven en actualiteiten. Ook betrekken wij ouders bij ons onderwijs en onze opvang. We streven hierbij niet alleen naar ouderbetrokkenheid, maar juist naar ouderparticipatie. 

Aanbod

Iedereen is welkom

Vertrouwd, ambitieus en kleinschalig is wat ons kindcentrum typeert. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op De Vijf Hoeven gezien, gehoord en thuis voelt. We zien onszelf als een minimaatschappij waarbij iedereen welkom is en waarin we aandacht besteden aan verschillen en overeenkomsten. 

 

Bewegen en gezonde voeding

Op ons kindcentrum zijn we ook graag sportief bezig door bijvoorbeeld iedere dag te gymmen, buiten te spelen en samen te bewegen. Daarnaast richten we ons op gezonde voeding en een gezonde levensstijl. We streven dagelijks naar een juiste balans tussen bewegen en leren en zorgen voor voldoende afwisseling tussen geconcentreerd werken, fysieke inspanning en ontspanning. Leren vindt steeds meer plaats op een actieve, betekenisvolle manier waarbij onze leeromgeving warm, rijk en prikkelend is. 

Samenwerking school en kinderopvang

Er is een nauwe samenwerking aanwezig tussen school en de opvang om een doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen van 0-13 jaar. Al vanuit de opvang krijgen kinderen spelenderwijs een stevige basis mee in hun ontwikkeling. Kinderen worden hier voorbereid op een goede start bij de kleuters. We bieden alle kinderen een kansrijke omgeving waar ieder kind, van 0-13 jaar, zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

We werken doelgericht binnen een rijke speel- leeromgeving. Hierbij hebben we hoge verwachtingen en worden kinderen geprikkeld en gestimuleerd zowel sociaal-emotioneel als cognitief. We zorgen er bovendien voor dat we iedere dag bezig zijn met het vergroten van de belevingswereld van de kinderen. Dit doen we door een uitdagend aanbod en door aan te sluiten bij de interesses en behoeftes van het kind. Thematisch onderwijs wordt door het gehele kindcentrum hiervoor ingezet, waarbij we verschillende vakgebieden verbinden met elkaar en betekenis geven aan ons aanbod. Zo leren kinderen hun kennis en perspectieven te verbreden, buiten kaders en in kansen te denken en lef te tonen. 

Nieuwsgierig?

Voel je welkom om een kijkje te komen nemen op ons kindcentrum, dan zie je dat we door een sterke verbinding, gedeelde verantwoordelijkheid en een gezonde omgeving zorgen voor een kansrijke ontwikkeling voor ieder kind.
Samen lezen op kindcentrum De Vijf Hoeven