Onze kernwaarden

Kindcentrum De Vijf Hoeven heeft duidelijke kernwaarden, die hand in hand gaan met de bakens van Xpect013. Wij gaan en staan voor:
kinderen buiten Kindcentrum De Vijf Hoeven

Ons hoogste doel:

Kansrijk

Ons streven is duidelijk: ieder kind kansrijk. Op De Vijf Hoeven is een kansrijke speel- en leeromgeving dan ook onze prioriteit. Ieder kind is immers veelbelovend. Samen met ouders en partners zetten we alles op alles voor een wereld vol kansen en successen. De optelsom hiervoor is simpel:

Verbinding + Verantwoordelijk + Gezond = Kansrijk!

Een sterke verbinding, gedeelde verantwoordelijkheid en een gezonde omgeving maken ieder kind kansrijk.
kinderen in de taaltuin bij Kindcentrum De Vijf Hoeven

In verbinding op zoek naar kansen.

Verbinding

Voor een kansrijke ontwikkeling is verbinding essentieel. Ons doel is niet alleen het overdragen van kennis, maar ook het aanleren van vaardigheden om kinderen in verbinding te brengen met zichzelf én de wereld om hen heen.

Op ons kindcentrum spreken we dezelfde 'taal'. Verbinding is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij elke professional, ouder en kind een actieve rol speelt in het creëren van een positieve en ondersteunende ‘mini-maatschappij’.

We geloven dat wanneer kinderen zich verbonden voelen met zichzelf, anderen en de wereld om hen heen, ze de veerkracht en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor een kansrijke en succesvolle toekomst.
kinderen op de speelplaats Kindcentrum De Vijf Hoeven

Samen verantwoordelijk voor een wereld vol kansen.

Verantwoordelijk

Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan we de uitdaging aan om ieder kind zich kansrijk te laten ontwikkelen en groeien. Dit doen we altijd vanuit positieve, hoge verwachtingen. Ons onderwijs is gericht op het vergroten van de wereld van kinderen door kennis en perspectieven te verbreden, buiten kaders te denken en lef te tonen.
Zo leren kinderen hun eigen keuzes te maken en te denken in kansen.
Samen zijn we verantwoordelijk: ieder op zijn eigen gebied, maar met een gezamenlijk doel; een continue ontwikkeling waarbij een kind meer is dan enkel resultaten op didactisch vlak.
Wanneer het nodig is zetten we een extra stap. Door betrokkenheid en solidariteit zorgen we voor groei, altijd vanuit vertrouwen en met een positieve mindset.
Ouders en Intern Begeleiders voeren een goed gesprek op De Vijf Hoeven

Met inzet en inzicht zorgen we voor een gezonde balans.

Gezond

Een balans tussen stilzitten en bewegen, inspanning en ontspanning, samen en alleen. Samen streven we naar fysiek, mentaal en sociaal gezonde kinderen en professionals.
Op De Vijf Hoeven leren kinderen zichzelf én anderen beter kennen. Ze leren hun gedachtes en gevoelens te begrijpen en te uiten. Hierdoor kunnen ze reflecteren op hun handelen en zichzelf richting geven. We doen ons best om elkaar te begrijpen en groeien samen. We leren over een gezonde leefstijl en wat dit van ons vraagt: een gezonde omgeving, met gezond eten, veel beweging en sociale veiligheid.
Dagelijks gymmen op De Vijf Hoeven