Praktische informatie

Hier vindt u allerlei handige informatie, van schooltijden tot schoolfruit en van ons schoolplan tot verschillende protocollen.
Kinderen van De Vijf Hoeven

Ons team

Stefan van der Kamp
Hilde Gerards
directeur Joost

Lestijden

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
  08.30 - 15.00 uur
 • Woensdag: 
  08.30 - 12.00 uur

Ziekmeldingen

U kunt uw kind(eren) ziekmelden door tussen 08.00 en 08.30 uur te bellen naar school. 

Informatie en documen­ten

Interne Vertrouwens Contact Personen

Frits van Gerven
Frits van Gerven
Leerkracht groep 7
Maud van Eck
Maud van Eck
Leerkracht groep 1-2, BasisschoolCoach & leerkracht extra uitdaging

Medezeggen­schapsraad (MR)

De MR bestaat op dit moment uit drie ouders en drie leerkrachten; zij denken en beslissen soms ook mee over allerlei zaken die op onze school spelen. De MR geeft bijvoorbeeld advies aan de directeur als het gaat om wijzigingen in het lesrooster. Bij een aantal andere onderwerpen mag de MR meebeslissen, en heeft het dus stemrecht. Voorbeelden hiervan zijn een wijziging in het schoolplan of een wijziging in schoolregels.

De MR bestaat op dit moment uit:

Lestijden

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
  08.30 - 15.00 uur
 • Woensdag: 
  08.30 - 12.00 uur

Ziekmeldingen

U kunt uw kind(eren) ziekmelden door tussen 08.00 en 08.30 uur te bellen naar school. 

Medezeggen­schapsraad (MR)

De MR bestaat op dit moment uit drie ouders en drie leerkrachten; zij denken en beslissen soms ook mee over allerlei zaken die op onze school spelen. De MR geeft bijvoorbeeld advies aan de directeur als het gaat om wijzigingen in het lesrooster. Bij een aantal andere onderwerpen mag de MR meebeslissen, en heeft het dus stemrecht. Voorbeelden hiervan zijn een wijziging in het schoolplan of een wijziging in schoolregels.

De MR bestaat op dit moment uit:

Ons team

Stefan van der Kamp
Hilde Gerards
directeur Joost

Informatie en documen­ten

Interne Vertrouwens Contact Personen

Frits van Gerven
Frits van Gerven
Leerkracht groep 7
Maud van Eck
Maud van Eck
Leerkracht groep 1-2, BasisschoolCoach & leerkracht extra uitdaging