Rekenen

Rekenen is onderdeel van het stevige fundament dat we onze kinderen meegeven. We werken dan ook ‘evidence informed’, een krachtige combinatie van wetenschappelijk inzicht, kijken naar het kind en vertrouwen op onze professionaliteit.
Een kind schrijft op het bord tijdens de rekeninstructie

Doorgaande rekenlijn

Voor groep 1-2 hebben we een eigen rekenleerlijn ontwikkeld, met activiteiten die aansluiten bij de doelen en waarmee kinderen spelenderwijs aan de slag gaan. Voorbeelden hiervan zijn spullen van groot naar klein leggen, het aantal sprongen maken dat je met een dobbelsteen gooit, het juiste aantal paprika's in een pan doen, of het tekenen van cijfers op elkaars rug.
In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we PlusPunt 4 voor de doorgaande leerlijn.
Kinderen tekenen getallen op elkaars rug
Het belangrijkste is echter dat we:
  • door de hele school dezelfde rekentaal gebruiken; 
  • bij onze lessen altijd starten met krachtige instructies;
  • kinderen geleidelijk aan helpen het écht te doen; 
  • dankzij verschillende didactische modellen steeds bewuste keuzes maken, bijvoorbeeld over het niveau en wat de kinderen nodig hebben qua aanbod.

Dankzij deze aanpak zijn we in staat ‘flexibele differentiatie’ toe te passen. We kijken kritisch naar de doelen en het kind, en gebruiken bijvoorbeeld schaduwtoetsen en de verwerking in de klas om te signaleren wie er extra instructie kan gebruiken of wie er juist sneller door de leerstof heen kan. 

Aan de hand van een grondige analyse passen we ons handelen weer aan, op basis van wat het kind, de klas en/of de leerkracht nodig heeft om tot een passende ontwikkeling te komen. 

Oefenen met rekenen door het zelf te tekenen