Taal

Taal, spelling, woordenschat en schrijven zitten verweven in ons hele onderwijs en hangen samen met alle vakgebieden.
Een kringactiviteit gericht op taal

Taal

Om kinderen wegwijs te maken in de wereld is taal nodig. Taal om te spreken, maar ook taal om te schrijven. We leren de Nederlandse taal beter te begrijpen door te kijken naar woordsoorten en zinsopbouw. We doen dat aan de hand van gerichte en krachtige instructies, waardoor we ons eigen verhaal steeds beter kunnen vertellen.
We zien taal dus óók als iets dat je ‘in het echt leert’, wanneer je een nette brief moet schrijven of reclame moet maken voor een zelfbedacht product.
Schrijfopdracht op De Vijf Hoeven

Taaltuin & taalgroep

Trots zijn we op het feit dat we een Taaltuin en zelfs een echte Taalgroep hebben. In de Taaltuin oefenen kinderen uit groep 1-2 extra met woordenschat en het spreken van de Nederlandse taal. Dit oefenen ze op een creatieve en speelse wijze. 
Daarnaast beschikt onze school over een Taalgroep, daar zitten kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken. Zij krijgen hier vijf dagen in de week onderwijs, onder begeleiding van een leerkracht én een ondersteuner. Zij zorgen voor een taalrijke omgeving en leren de kinderen in maximaal twee jaar Nederlands, daarna gaan de kinderen naar een reguliere groep.
Welkom in de Taalgroep van De Vijf Hoeven
Kinderen oefenen extra met taal in de Taaltuin