Burgerschap & thema's

Op kindcentrum De Vijf Hoeven halen we de wereld naar binnen en gaan we met het kindcentrum de wereld in. We maken verbinding met het dagelijks leven en actualiteiten.
Een themamuur

Burgerschap

Kinderen worden op ons kindcentrum aangemoedigd om actieve en verantwoordelijke burgers te worden, die zich bewust zijn van hun rol in onze ‘mini-maatschappij’ en later in ‘de wijde wereld’. We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag en om op passende wijze om te gaan met anderen. Met behulp van Kanjertraining ontwikkelen kinderen de vaardigheden om zich in de wereld staande te houden: communicatie, samenwerken, conflicten oplossen en natuurlijk empathie.
Zo stimuleren we kinderen om conflicten samen op te lossen en te kijken naar hun eigen aandeel. We bevorderen dat ze op gepaste wijze verwoorden hoe ze iets ervaren hebben en hoe ze zich hierbij voelden. Hierdoor ‘kweken’ we begrip en stimuleren we effectieve communicatie, wat uiteindelijk zorgt voor respectvolle relaties. Dit is steeds een bewust proces.
Kinderen helpen elkaar op De Vijf Hoeven in Tilburg

Thematisch onderwijs

Wij werken doelgericht binnen een rijke leeromgeving waarin we een koppeling leggen met andere vakgebieden. In de groepen 1/2 vanuit de leerlijnen Jonge Kind (Piramide en Kleuteruniversiteit), de groepen 3 t/m 8 vanuit de methode IPC en in de Taalgroep vanuit de methode Wereld Voor Woorden.

De kinderen krijgen inzicht in de Nederlandse samenleving, haar verleden en de actuele ontwikkelingen. Ook besteden wij aandacht aan de overeenkomsten en verschillen met andere samenlevingen en gemeenschappen.
Bij onze thema’s zorgen we er ook voor dat kinderen leren hoe ze om moeten gaan met de wereld. Ze leren wat goed is voor het milieu, het klimaat én hun eigen omgeving. Zo zorgen de kinderen samen voor hun lokaal door middel van corveediensten en houden ze de speelplaatsen schoon door met knijpers afval op te ruimen.

Kinderen bespreken samen met de leerkracht het thema
Een overzicht van één van onze thema's