Aanbod op maat

Als je goed kijkt naar de totale ontwikkeling van een kind, zie je dat er soms iets anders nodig is dan wat in de klas, vanuit de basisondersteuning, gerealiseerd kan worden. Op De Vijf Hoeven bieden we dan ook extra ondersteuning en uitdaging voor wie dat nodig heeft.
Extra uitleg op De Vijf Hoeven

Extra ondersteuning

Een belangrijk onderdeel van het realiseren van extra ondersteuning en uitdaging is de dagelijkse inzet van extra ondersteuners. Onze onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners zorgen ervoor dat we instructies in kleine groepjes kunnen geven, zodat we nog beter kunnen afstemmen op wat nodig is.
Ook kunnen we dankzij onze ondersteuners wat vaker een goed gesprek voeren met kinderen wanneer dit nodig is. Alles wat een kind doet en zegt, geeft immers aan hoe een kind zich voelt en komt ergens vandaan. We nemen dus echt de tijd om achter het gedrag van de kinderen te kijken en af te stemmen op wat ze nodig hebben.
Kinderen oefenen letters en klanken op kindcentrum De Vijf Hoeven

Extra uitdaging

We zijn er als school trots op dat we ook voor kinderen die een voorsprong laten zien op het gebied van hun denken en didactische ontwikkeling een extra stap zetten. Vanaf groep 1 zetten we deze stappen als uit onze signalering en observatie blijkt dat kinderen extra uitdaging kunnen gebruiken. In de groepen 1 tot en met 3 realiseren we dit in de klas door daar te versnellen, te verdiepen en te verbreden. Voor de kinderen in groep 4 tot en met 7 realiseren we wekelijks extra uitdaging buiten de klas, maar op school.
Tevens bieden we, indien nóg meer uitdaging nodig is, samen met de andere basisscholen in Tilburg Oud Noord een wijkbrede ‘plusklas’.
Extra uitdaging op kindcentrum De Vijf Hoeven

Makersklas

Ook werken we in de wijk samen bij ‘De Makersklas’. Dit is een wekelijkse voorziening voor kinderen in groep 7 die graag praktisch bezig zijn en op die manier leren: van timmeren en 3D-printen tot solderen en het maken van je eigen kerstverlichting. Zo kunnen deze kinderen zich verder oriënteren op hun toekomst en hun talenten verder ontwikkelen.
De makersklas, praktisch aan de slag.