Creatieve vakken

Creativiteit is belangrijk op De Vijf Hoeven: het is de verbinding tussen weten en voelen, tussen de wereld buiten en binnen in je hoofd. Je kunt er immers mee laten zien wat je weet én hoe je hierover denkt. De creatieve vakken, met name beeldende vorming en muziek, zijn dan ook een duidelijk onderdeel van ons onderwijs.
Creatieve les van een vakdocent op De Vijf Hoeven

Concrete voorbeelden hiervan zijn: 

 • Creativiteit binnen de thema’s
  Ieder thema dat op school behandeld wordt, wordt ondersteund door creatieve opdrachten. Kinderen maken bijvoorbeeld een schilderij over ‘dag en nacht’, ontwerpen hun eigen verpakking bij het thema ‘chocolade’ of maken illustraties bij een gedicht over de Tweede Wereldoorlog. 
   
 • Vakdocent beeldende vorming
  De groepen 6, 7 en 8 krijgen iedere week beeldende vorming van een vakdocent. Deze docent geeft instructies over de opdrachten en de technieken die de kinderen gaan gebruiken. Ze daagt de kinderen uit om niet voor het eerste beste idee te gaan, geeft ze inhoudelijke feedback op hun concept en de gebruikte technieken én moedigt ze aan om eigen keuzes te maken. 
   
 • Vakdocent muziek
  De groepen 1-2 tot en met groep 5 krijgen iedere week les van een muziekdocent. Ook hierbij is er een duidelijke verbinding met de thema’s die centraal staan. Deze muziekdocent laat kinderen zich verder ontwikkelen op het gebied van ritmes, melodieën en zelf muziek maken: zingen, klappen, instrumenten bespelen, en meer. 
Creativiteit bij de thema's op De Vijf Hoeven in Tilburg
Creatief tekenen en schrijven bij een thema in groep 1-2
Een creatieve collage