Lezen

Van 'leren om te lezen' naar 'lezen om te leren'.
Kinderen lezen samen

Ieder kind een lezer!

Op de Vijf Hoeven krijgt lezen betekenis. Goed kunnen lezen is namelijk essentieel, nu op school en later als kinderen zelf de wereld gaan ontdekken. Om van ieder kind een lezer te maken zorgen we voor een rijke leesomgeving, met een inspirerende en prikkelende schoolbibliotheek. We lezen iedere dag voor en zorgen ervoor dat kinderen samen én alleen/individueel veel leeskilometers maken. Hierdoor groeit de leesvaardigheid van onze kinderen én leren ze de wereld steeds beter kennen en begrijpen. Van leren om te lezen naar lezen om te leren.
Kinderen lezen samen op De Vijf Hoeven

Rijke teksten

We oefenen ‘lezen met begrip’ door middel van rijke teksten, passend bij onze thema’s. We gaan met elkaar in gesprek om de teksten nóg beter te begrijpen en gebruiken hierbij vaste werkvormen, vastgelegd in onze kwaliteitskaart. Hiermee maken we het denken van de kinderen zichtbaar en zorgen we voor structuur. Zo leren ze van elkaars inzichten en denkwijzen.
Boeken van de schoolbibliotheek
Teksten uitpluizen