peuter buiten spelen

Verschil peuter­opvang en kinder­dag­verblijf

Heb je een peuter van 2-4 jaar en weet je niet of je voor een peuteropvanglocatie of kinderdagverblijf moet kiezen? Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn.

Kinder­dag­verblijf

Kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, kunnen terecht bij de kinderdagopvang, ook wel het kinderdagverblijf of KDV genoemd. Het is een plek waar kinderen van 0 tot 4 jaar hele dagen samen leren, samen spelen, samen delen en ook grenzen verkennen en vriendjes maken. Op elke groep werken pedagogisch professionals die de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Elk kind kan zich zo, in zijn eigen tempo, ontwikkelen. Op het kinderdagverblijf leren kinderen mee te gaan in een bepaald ritme, net zoals ze dat straks op school doen. Veel kinderen van het kinderdagverblijf komen later bij elkaar in de klas op school. Het is dus de perfecte plek om alvast vriendjes te maken.

Binnen de kinderdagopvang bestaan twee varianten voor de indeling van een groep, namelijk horizontale en verticale groepen. In een horizontale groep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Vaak zijn dit groepen met kinderen van 0-2 jaar en/of van 2-4 jaar. In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar.

De meeste kinderen gaan één tot vijf dagen per week naar het kinderdagverblijf, terwijl hun ouders werken of studeren. Ouders die werken en/of studeren krijgen via de Belastingdienst een (groot) deel van de kosten van de kinderopvang terug via kinderopvangtoeslag.

Peuter­opvang

Vroeger stond de peuteropvang ook wel bekend als de peuterspeelzaal. Misschien ben je hier vroeger zelf naar toe geweest. Tegenwoordig noemen we dit peuteropvang. Op de peuteropvang komen kinderen van 2 tot 4 jaar oud, van zowel werkende als niet-werkende ouders. Hier kunnen peuters samen spelen, ontdekken en zich verder ontwikkelen. Een kind dat spelenderwijs ervaring opdoet in de peuteropvang, gaat met zelfvertrouwen richting de basisschool. In de peuteropvang is ook extra aandacht voor de aansluiting op de basisschool en wordt gewerkt met programma’s waarin de vroeg- en voorschoolse educatie centraal staat. Dit noemen we VVE. 

In tegenstelling tot de kinderdagopvang - waar kinderen hele dagen komen - komen kinderen bij de peuteropvang enkel in de ochtend. Vaak komen ze twee ochtenden per week. Heeft je peuter een indicatie vanuit het consultatiebureau, bijvoorbeeld omdat je kind extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van taal? Dan kan je peuter gratis een derde dagdeel naar de peuteropvang.

De gemeente betaalt mee

Voor alle peuters (2-4 jaar) in Tilburg betaalt de gemeente mee aan de peuteropvang. Dit maakt peuteropvang toegankelijk voor iedereen, ook als je niet werkt. Je ontvangt subside als je peuter naar een locatie gaat die voldoet aan het zogenaamde Tilburg Kwaliteitskader. Deze bijdrage vanuit de gemeente geldt voor 2 dagdelen per week (a 5,5 uur), 40 weken per jaar. Al onze locaties voldoen aan dit kwaliteitskader.

Wil je meer weten over de kosten van peuteropvang of direct berekenen wat je maandelijks betaalt in jouw persoonlijke situatie?