spelende kinderen

Vacature Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Xpect013 is op zoek naar twee nieuwe leden

Xpect013
Xpect013 is een stichting met 26 basisscholen en 40 kinderopvanglocaties in Tilburg. Xpect013 is ontstaan vanuit een fusie tussen Xpect Primair en een deel van de voormalige Kinderopvanggroep. Samen vormen deze sinds 1 januari 2023 één organisatie voor kindontwikkeling. Door de krachten te bundelen om het verschil te maken in de ontwikkeling van ieder kind in Tilburg.  Elk kind verdient een kansrijke toekomst, ongeacht zijn of haar achtergrond.

 

Raad van Toezicht
De taken van de leden van de RvT, komen in eerste instantie voort uit datgene wat statutair over de RvT als orgaan in de organisatie is bepaald en dat richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol voor het bestuur. De Raad van Toezicht hanteert de voor Primair Onderwijs en Kinderopvang geldende Governance Code. 
Hoewel de leden beschikken over specifieke expertises, wordt een integrale inbreng verwacht. 
Gezien de toenemende complexiteit en omvang van de organisatie is de Raad voornemens de Raad van Toezicht uit te breiden met een extra lid. Daarnaast loopt de eindtermijn van de huidige voorzitter af. De voorzittersrol wordt door een van de zittende leden overgenomen. Dit betekent dat er 2 vacatures ontstaan in onze Raad van Toezicht. Eén van deze posities is onderhevig aan een bindende voordracht van de GMR. De Raad streeft naar een team dat een breed scala aan achtergronden, perspectieven en ervaringen omvat en nodigt, gezien de huidige samenstelling, heel bewust kandidaten van diverse leeftijden, gender, culturen en gemeenschappen uit om te solliciteren en samen met ons de toekomst van het toezicht vorm te geven.

 

De uitdagingen waar Xpect013 voor staat
Xpect013 staat voor diverse uitdagingen die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling en groei van de organisatie. Een van de kernuitdagingen is het effectief leiden van de integratieprocessen van twee qua aard en organisatie verschillende fusiepartners, zodat op den duur een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 mogelijk wordt gemaakt. Een ander aandachtsgebied is het behouden van een veilige, open en ondersteunende (werk)omgeving. Daarnaast streeft Xpect 013 ernaar om inclusief onderwijs en kinderopvang te realiseren. Tot slot is het opbouwen van een robuust en relevant (lokaal) netwerk een andere uitdaging waar de organisatie voor staat.

 

Wat brengt een nieuwe lid van de Raad van toezicht mee?
We zoeken een kandidaat die:
-    maatschappelijk betrokken is en deskundigheid heeft in, of meer dan gemiddelde affiniteit heeft met, kindontwikkeling en (primair) onderwijs;
-    kennis en ervaring heeft met organisaties in ontwikkeling en ervaring heeft met complexe (bestuurlijke en/of bedrijfsmatige) processen in zowel de profit als non-profit sector;
-    een uitgebreid en relevant netwerk met zich meebrengt;
-    een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau heeft;
-    een netwerk in Tilburg is een pré.

Een uitgebreidere toelichting op bovenstaande is hier te vinden.

We moedigen gepassioneerde kandidaten aan die denken een bijdrage te kunnen leveren aan de uitdagingen van Xpect013 en met hun achtergrond, perspectief, kennis en ervaring een goede aanvulling zijn op onze huidige Raad van Toezicht te reageren.

 

Procedure 
Kandidaten die zich in belangrijke mate herkennen in het profiel (zonder per se aan alle eisen te hoeven voldoen) en die graag een bijdrage willen leveren aan het toezicht op de ontwikkelingen en uitdagingen van Xpect013, nodigen wij van harte uit om te reageren. We ontvangen de sollicitatie graag voor 16 februari 2024 door middel van een motivatie en CV naar [email protected]. Voor vragen over de vacature kan men zich wenden tot de Raad van Toezicht, Mirelle van Gemert (06-10817640).
De selectiegesprekken vinden plaats op 6 maart.