Kindjes knuffelen

Intake kinder­opvang

Jullie willen natuurlijk dat jullie baby zich snel thuis voelt bij de kinderopvang. Daarom word je, voordat je kind begint, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leren jij en de pedagogisch professional(s) elkaar beter kennen en krijg je informatie over de opvang. We horen ook graag over jullie baby en jullie thuissituatie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat jullie baby zich zo snel mogelijk thuis voelt.

Een goed begin is het halve werk

Het is niet niks; van elke dag veilig en vertrouwd thuis naar een plek op de kinderopvang. Een flinke verandering voor jou en je kind. Om hier goed op voorbereid te zijn (jullie, maar ook de pedagogisch professionals op de kinderopvanglocatie), vindt er een intake plaats.

Wanneer het je eerste kindje is, ben je vast nog niet vaak op een kinderopvanglocatie geweest. Wellicht heb je wel al een keer kennisgemaakt en een rondleiding gehad. Tijdens deze momenten ben je vast overladen met informatie en zijn veel vragen al beantwoord. Het intakegesprek is er voor jou om alle vragen die je nog hebt te stellen zodat echt alles duidelijk voor je is wanneer je je kind komt brengen.

Vertel zoveel mogelijk

De pedagogisch professionals die veel met jouw kind zullen optrekken, willen alles over je kind weten om de opvang die zij gaan bieden zo goed mogelijk in lijn te laten zijn met thuis. Jullie dagritme, rituelen, waar wordt hij/zij blij van, maar ook hoe jouw kind wakker gemaakt wil worden en hoe hij of zij getroost wordt: allemaal handelingen die voor jou vanzelfsprekend zijn en de pedagogisch professionals graag van je horen, zodat zij je kind ook geborgenheid kunnen bieden. 

Praktische zaken regelen

De intake is er ook om praktische zaken te regelen, bijvoorbeeld een wenperiode. Indien er ruimte is op de groep, is het vaak mogelijk om je kind al een paar keer enkele uurtjes te brengen. Bespreek hoe jij de wenperiode voor je ziet en wat er mogelijk is op de locatie.

Wij adviseren je de intake goed te gebruiken; stel alle vragen die je hebt en vertel alles over je kind om de start van de opvang straks zo goed mogelijk te laten verlopen zodat je kind zich snel thuis voelt.