Reeshoeve peuter met boerderijdieren

Op weg naar peuter­opvang voor ieder kind

Voor ouders met een laag inkomen is de eigen bijdrage voor peuteropvang vaak een drempel. Gemeente Tilburg en Xpect013 willen dat alle peuters naar de kinderopvang kunnen. Daarom start de gemeente een proef met gratis peuteropvang. Xpect013 is erg blij met deze pilot. Het is weer een stap dichterbij naar het streven: een kansrijke start voor ieder kind.

Dit artikel is eerder geplaatst op de website van de gemeente Tilburg. 


De opvang wordt gratis voor ouders die een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum (€25.090) en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 april 2024 betalen zij geen eigen bijdrage meer voor de peuteropvang. De gemeente Tilburg betaalt deze bijdrage, zodat meer peuters (2 tot 4 jaar) naar de peuteropvang kunnen gaan. 


Gelijke kansen 

“Peuteropvang geeft kinderen een stevige basis, waardoor ze goed voorbereid zijn op de basisschool. Het voorkomt school- en taalachterstanden en zo krijgen zij gelijke kansen voor de toekomst. We vinden het heel belangrijk dat jonge kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen. Elk kind moet dezelfde kans krijgen. De financiële situatie thuis mag nooit bepalend zijn voor de toekomst van een kind”, aldus wethouder Evelien Kostermans (Bestaanszekerheid). 


Peuteropvang die toegankelijk is voor ieder kind 

De gemeente Tilburg wil dat de peuteropvang breed toegankelijk is voor ieder kind. “We kijken welke kinderen en welke wijken een extra zetje nodig hebben om uiteindelijk alle kinderen in Tilburg dezelfde kansen te bieden. Voor sommige ouders is de verplichte ouderbijdrage een hoge drempel", aldus Kostermans. 
Het landelijke kinderopvangstelsel maakt het ingewikkeld om die drempel voor alle kinderen weg te halen. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, zijn verplicht de eigen bijdrage zelf te betalen. De gemeente mag de eigen bijdrage niet terugbetalen aan ouders. Dat staat zo in de Wet Kinderopvang. Daarom start Tilburg met een gefaseerde aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren. 

Wethouder Evelien Kostermans: “We willen ook voor werkende ouders met een laag inkomen de ouderbijdrage vergoeden. Dat kan nu niet, omdat zij kinderopvangtoeslag ontvangen. In overleg met de peuteropvang partners onderzoeken of we voor deze groep ouders de peuteropvang ook gratis kunnen maken”. 


Meer informatie

Ouders die nog geen gebruik maken van de peuteropvang, krijgen een brief van de gemeente op het moment dat hun kind bijna 2 wordt. Daarnaast informeert ook het consultatiebureau ouders hierover. Meer informatie vind je op de pagina peuteropvang op de website van de gemeente.


Peuteropvang bij Xpect013

Bij Xpect013 kan je kiezen uit halve en hele dagen peuteropvang. Ook bieden veel van onze locaties voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan. Klik hier voor meer informatie over peuteropvang bij Xpect013.