Antares Tilburg

Praktische informatie

Schooltijden

De schooltijden zijn elke dag van 8:30 uur tot 14:30 uur, behalve op woensdag. Dan is de tijd van 8:30 uur tot 12:15 uur.
Op Antares geldt een continurooster met korte middagpauze. Dat betekent dat alle kinderen overblijven op ons kindcentrum.

In de ochtend is er een inlooptijd, dat betekent dat ouders en kinderen 10 minuten voor aanvang van de lessen, vanaf 08.20, naar binnen mogen. Stuur jouw kind altijd op tijd naar ons Kindcentrum. Wij zijn verplicht om bij te houden als jouw kind te laat komt. Als een leerling vaak te laat komt, moeten we dat helaas melden als schoolverzuim.

Voorschoolse opvang

Opvang voor lestijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. Sport BSO Pellikaan vanaf 7.30 uur, buiten het gebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten en het team, in het gebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na lestijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. Sport BSO Pellikaan, buiten het gebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Nieuws!

Via onze social media kanalen kunt u ons nieuws volgen: 
Daar ziet u ook leuke foto's!

Facebook

Instagram

YouTube

X (Twitter)

Aanmelden bij Antares?

Bekijk deze pagina voor meer informatie over het aanmelden.

Schoolapp: Parro

Perfecte communicatie tussen ouders en school

We begrijpen heel goed dat jij de ontwikkeling van je kind wilt bijhouden: daarom is heldere en goede communicatie tussen school en ouders belangrijk. Wij hebben daar een oplossing voor, de schoolapp Parro. Via Parro kun je altijd contact opnemen met de leerkracht.

Ziekmelden

Is uw kind afwezig of ziek?

Wanneer uw kind niet naar school kan komen (bijv. door ziekte), dient u dit meteen aan de school door te geven. Het liefst in de ochtend via uw Parro app tussen 08.00u en 08.30u. Dit kan via de knop 'absentie melden'. 

Als uw kind langer dan 1 dag ziek is, zult u per dag de ziekmelding moeten doorgeven. Als een leerling niet op school is en wij weten niet wat de reden is, nemen wij onmiddellijk contact met je op. Als contact leggen niet mogelijk is, wordt de afwezigheid aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim.

Speciaal verlof

Wanneer een leerling vijf jaar is geworden, is een leerling leerplichtig en mag je een kind niet zomaar meer thuis houden of buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Toch zijn er situaties denkbaar waarin de directeur speciaal verlof kan verlenen.

In onze schoolkalender vind je de vakanties en vrije dagen. Alle andere schooldagen zijn normale lesdagen.

Voor bijzondere gebeurtenissen kan de directie per leerling maximaal 10 dagen per jaar vrij geven (met uitzondering van de eerste week na de grote vakantie). Denk dan aan zaken als een huwelijk of een begrafenis. Als je een vrije dag wilt aanvragen doe je dit minimaal 1 week voor de geplande vrije dag door middel van het formulier ‘Aanvraag buitengewoon verlof’. Dit formulier kun je ophalen bij de directie, bij de administratie of hier downloaden: Aanvraagformulier buitengewoon verlof

Contact­persoon

krista
Krista Voets
Directeur
0134672611

Onze bereikbaarheid

Wie is wanneer te bereiken?
Leerkracht ma di do vr 14.45 – 16.00 uur wo tot 14.00
Directie ma di do vr 8.30 – 16.00 uur wo tot 14.00
Intern begeleider ma di do vr 8.30 – 16.00 uur wo tot 14.00

Je bent altijd welkom om met ons in gesprek te gaan. Het is fijn als je vooraf een afspraak maakt via de administratie. Dit kan telefonisch of per mail. Daarnaast werken wij met ouderportaal Parro waarmee je altijd contact op kunt nemen met de leerkracht. Wij denken graag mee.

[email protected]

Schooltijden

De schooltijden zijn elke dag van 8:30 uur tot 14:30 uur, behalve op woensdag. Dan is de tijd van 8:30 uur tot 12:15 uur.
Op Antares geldt een continurooster met korte middagpauze. Dat betekent dat alle kinderen overblijven op ons kindcentrum.

In de ochtend is er een inlooptijd, dat betekent dat ouders en kinderen 10 minuten voor aanvang van de lessen, vanaf 08.20, naar binnen mogen. Stuur jouw kind altijd op tijd naar ons Kindcentrum. Wij zijn verplicht om bij te houden als jouw kind te laat komt. Als een leerling vaak te laat komt, moeten we dat helaas melden als schoolverzuim.

Voorschoolse opvang

Opvang voor lestijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. Sport BSO Pellikaan vanaf 7.30 uur, buiten het gebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten en het team, in het gebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na lestijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. Sport BSO Pellikaan, buiten het gebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Aanmelden bij Antares?

Bekijk deze pagina voor meer informatie over het aanmelden.

Speciaal verlof

Wanneer een leerling vijf jaar is geworden, is een leerling leerplichtig en mag je een kind niet zomaar meer thuis houden of buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Toch zijn er situaties denkbaar waarin de directeur speciaal verlof kan verlenen.

In onze schoolkalender vind je de vakanties en vrije dagen. Alle andere schooldagen zijn normale lesdagen.

Voor bijzondere gebeurtenissen kan de directie per leerling maximaal 10 dagen per jaar vrij geven (met uitzondering van de eerste week na de grote vakantie). Denk dan aan zaken als een huwelijk of een begrafenis. Als je een vrije dag wilt aanvragen doe je dit minimaal 1 week voor de geplande vrije dag door middel van het formulier ‘Aanvraag buitengewoon verlof’. Dit formulier kun je ophalen bij de directie, bij de administratie of hier downloaden: Aanvraagformulier buitengewoon verlof

Contact­persoon

krista
Krista Voets
Directeur
0134672611

Nieuws!

Via onze social media kanalen kunt u ons nieuws volgen: 
Daar ziet u ook leuke foto's!

Facebook

Instagram

YouTube

X (Twitter)

Schoolapp: Parro

Perfecte communicatie tussen ouders en school

We begrijpen heel goed dat jij de ontwikkeling van je kind wilt bijhouden: daarom is heldere en goede communicatie tussen school en ouders belangrijk. Wij hebben daar een oplossing voor, de schoolapp Parro. Via Parro kun je altijd contact opnemen met de leerkracht.

Ziekmelden

Is uw kind afwezig of ziek?

Wanneer uw kind niet naar school kan komen (bijv. door ziekte), dient u dit meteen aan de school door te geven. Het liefst in de ochtend via uw Parro app tussen 08.00u en 08.30u. Dit kan via de knop 'absentie melden'. 

Als uw kind langer dan 1 dag ziek is, zult u per dag de ziekmelding moeten doorgeven. Als een leerling niet op school is en wij weten niet wat de reden is, nemen wij onmiddellijk contact met je op. Als contact leggen niet mogelijk is, wordt de afwezigheid aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim.

Onze bereikbaarheid

Wie is wanneer te bereiken?
Leerkracht ma di do vr 14.45 – 16.00 uur wo tot 14.00
Directie ma di do vr 8.30 – 16.00 uur wo tot 14.00
Intern begeleider ma di do vr 8.30 – 16.00 uur wo tot 14.00

Je bent altijd welkom om met ons in gesprek te gaan. Het is fijn als je vooraf een afspraak maakt via de administratie. Dit kan telefonisch of per mail. Daarnaast werken wij met ouderportaal Parro waarmee je altijd contact op kunt nemen met de leerkracht. Wij denken graag mee.

[email protected]