kind Antares

Welkom bij kind­centrum Antares

'Een plek waar je het maximale uit jezelf haalt' dat willen alle medewerkers van kindcentrum Antares. In een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten. Waarin alle kinderen veilig, gezond en gelukkig kunnen opgroeien voor een goede en kansrijke toekomst. We willen dat kinderen leren ontdekken waar ze goed in zijn en hun talenten breed ontwikkelen. Zodat ze elke dag opnieuw kans hebben om te schitteren als een stralende ster. Deze ambitie geeft richting en deze kunnen we alleen mogelijk maken door intensief samen te werken met diverse kindpartners. 

Samenwerken heeft voordelen voor iedereen, voor kinderen, ouders en medewerkers. Basisschool Antares en peuteropvang Antares (voorheen peuteropvang Kruispunt) organiseren deze samenwerking binnen kindcentrum Antares onderdeel van Xpect013. Kinderen, ouders en medewerkers werken samen aan het realiseren van de doelen en de acties. Het organiseren van een optimale ontwikkeling omgeving voor kinderen vraagt om het inzetten van de kracht van verbinding! Samen laten we kinderen stralen.
 

Ons aanbod

Bij Kindcentrum Antares zijn kinderen van 2-13 jaar welkom!
kind Antares

Basisonderwijs

4-13 jaar

Op onze basisschool leren kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en kunnen ze hun talenten breed ontwikkelen.