bieb

Ouderkamer Bibliotheek

Bibliotheek

ONTDEK DE LEESBIBLIOTHEEK VAN BASISSCHOOL ANTARES
De school beschikt over een leesbibliotheek met documentatiecentrum, waar kinderen boeken lenen voor spreekbeurten, werkstukken en vrij kunnen lezen. Hoe draagt onze bibliotheek bij aan de taalvaardigheid en het leesplezier van onze leerlingen? Onderdeel van de bibliotheek is een zogenaamd ‘Makkelijk Lezen Plein’: een plek waar kinderen – die lezen lastig vinden – boeken met een makkelijk leesbare tekst vinden: passen bij hun eigen leeftijd en denkwereld.

Alle klassen beginnen ’s morgens met een kwartier vrij lezen. We besteden ruim aandacht aan de Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen en organiseren daarbij een eigen voorleeswedstrijd. Daarnaast krijgt elke klas driemaal per jaar een wisselcollectie boeken voor in de klas vanuit de provinciale bibliotheek.

Ouderkamer

DÉ ONTMOETINGSPLEK VOOR OUDERS
Heb je behoefte aan contact met andere ouders? In onze school is een sfeervolle ontmoetingsplek ingericht waar ouders elkaar iedere dinsdag en donderdag op een informele manier kunnen ontmoeten en waar verschillende activiteiten voor ouders plaatsvinden. Twee intermediairs en de coördinator ontvangen de ouders. Tot voor kort waren alle ouders via een vrije inloop tussen 8.30 uur en 10.00 uur van harte welkom in de ouderkamer.

Themabijeenkomsten
Wil jij graag meer informatie over onderwerpen die met opvoeding, onderwijs, gezondheid en wonen in de wijk te maken hebben? Of wil je kennis uitwisselen met andere ouders? De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouders en/of verzorgers van kinderen van basisschool Antares. Regelmatig worden voor deze themabijeenkomsten externen en gastsprekers uitgenodigd, zoals onder andere de schoolverpleegkundige of een maatschappelijk werker die is betrokken bij onze school. Ook de Intern Begeleider van de school sluit regelmatig aan bij de themabijeenkomsten.

Directeur in de ouderkamer
Regelmatig is er een bijeenkomst samen met de directeur. Deze bijeenkomsten noemen we: ‘Met de directeur aan tafel’. In een informeel gesprek bespreken we samen de ontwikkelingen op school.

Groepsinstructies Opstap voor ouders van de groep 1-2
Iedere dinsdag zijn er vaste momenten waarop ouders ‘Opstap-materialen’ in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. Dit noemen we groepsinstructies. De materialen die ouders ontvangen, bevatten leuke spelideeën gericht op de reken- en leesvoorwaarden.

De groepsinstructies zijn op dinsdagochtend tussen 8.30 uur en 9.30 uur.

Groepsinstructies Opstapje voor ouders van de peuters
Iedere dinsdagochtend- en middag zijn er vaste momenten waarop ouders van peuters ‘Opstapje-materialen’ in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. 
Ook zijn er regelmatig ouder/kind activiteiten in de peuterspeelzaal.

Groepsinstructies onderwijsondersteunende activiteiten voor ouders groepen 3 en 4
Een aantal keren per jaar zijn er op donderdagochtend groepsinstructies voor ouders uit de groepen 3 en 4.

De leerkrachten geven informatie over de verschillende activiteiten die in de klas plaatsvinden. 
Ook krijg je een leesboekje te leen en spelletjes om thuis het lezen en rekenen te oefenen met jouw kind.

Ouderkamer

DÉ ONTMOETINGSPLEK VOOR OUDERS
Heb je behoefte aan contact met andere ouders? In onze school is een sfeervolle ontmoetingsplek ingericht waar ouders elkaar iedere dinsdag en donderdag op een informele manier kunnen ontmoeten en waar verschillende activiteiten voor ouders plaatsvinden. Twee intermediairs en de coördinator ontvangen de ouders. Tot voor kort waren alle ouders via een vrije inloop tussen 8.30 uur en 10.00 uur van harte welkom in de ouderkamer.

Themabijeenkomsten
Wil jij graag meer informatie over onderwerpen die met opvoeding, onderwijs, gezondheid en wonen in de wijk te maken hebben? Of wil je kennis uitwisselen met andere ouders? De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouders en/of verzorgers van kinderen van basisschool Antares. Regelmatig worden voor deze themabijeenkomsten externen en gastsprekers uitgenodigd, zoals onder andere de schoolverpleegkundige of een maatschappelijk werker die is betrokken bij onze school. Ook de Intern Begeleider van de school sluit regelmatig aan bij de themabijeenkomsten.

Directeur in de ouderkamer
Regelmatig is er een bijeenkomst samen met de directeur. Deze bijeenkomsten noemen we: ‘Met de directeur aan tafel’. In een informeel gesprek bespreken we samen de ontwikkelingen op school.

Groepsinstructies Opstap voor ouders van de groep 1-2
Iedere dinsdag zijn er vaste momenten waarop ouders ‘Opstap-materialen’ in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. Dit noemen we groepsinstructies. De materialen die ouders ontvangen, bevatten leuke spelideeën gericht op de reken- en leesvoorwaarden.

De groepsinstructies zijn op dinsdagochtend tussen 8.30 uur en 9.30 uur.

Groepsinstructies Opstapje voor ouders van de peuters
Iedere dinsdagochtend- en middag zijn er vaste momenten waarop ouders van peuters ‘Opstapje-materialen’ in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. 
Ook zijn er regelmatig ouder/kind activiteiten in de peuterspeelzaal.

Groepsinstructies onderwijsondersteunende activiteiten voor ouders groepen 3 en 4
Een aantal keren per jaar zijn er op donderdagochtend groepsinstructies voor ouders uit de groepen 3 en 4.

De leerkrachten geven informatie over de verschillende activiteiten die in de klas plaatsvinden. 
Ook krijg je een leesboekje te leen en spelletjes om thuis het lezen en rekenen te oefenen met jouw kind.

Bibliotheek

ONTDEK DE LEESBIBLIOTHEEK VAN BASISSCHOOL ANTARES
De school beschikt over een leesbibliotheek met documentatiecentrum, waar kinderen boeken lenen voor spreekbeurten, werkstukken en vrij kunnen lezen. Hoe draagt onze bibliotheek bij aan de taalvaardigheid en het leesplezier van onze leerlingen? Onderdeel van de bibliotheek is een zogenaamd ‘Makkelijk Lezen Plein’: een plek waar kinderen – die lezen lastig vinden – boeken met een makkelijk leesbare tekst vinden: passen bij hun eigen leeftijd en denkwereld.

Alle klassen beginnen ’s morgens met een kwartier vrij lezen. We besteden ruim aandacht aan de Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen en organiseren daarbij een eigen voorleeswedstrijd. Daarnaast krijgt elke klas driemaal per jaar een wisselcollectie boeken voor in de klas vanuit de provinciale bibliotheek.