Ouders

Alleen door een nauwe samenwerking met ouders en/of verzorgers komen de leerprestaties en ontwikkeling van onze leerlingen tot een sprankelend resultaat. Betrokkenheid van ouders is cruciaal in onze onderwijsvisie.

Alleen met jouw hulp kunnen wij onze leerlingen alle zorg geven die zij nodig hebben. Dat kan op veel manieren:
Ouderkamer Antares

Ouders

 • Kom meteen naar school als je je zorgen maakt over jouw kind. Als wij ons ergens zorgen over maken, nemen we meteen contact met je op.
 • Laat het ons weten als je leuke ideeën hebt of als je iets voor de school wilt doen.
 • Je kunt lid worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad.
 • Je kunt klassenouder worden en zo samenwerken met de leerkracht.
 • Je kunt deelnemen aan ‘Opstap’ op school (als jouw kind in groep 1 of groep 2 zit) of je kunt deelnemen aan onderwijsondersteunende activiteiten in groep 3 en 4.
 • Je kunt meehelpen bij een uitstapje naar het bos, naar de kinderboerderij, naar de bibliotheek, naar een voorstelling, naar een museum of meehelpen bij sporttoernooien.
 • Je kunt leesouder worden.
 • Je bent welkom in de ouderkamer.
 • Je kunt altijd de school binnenlopen voor een gesprek. Als het mogelijk is, staan we je direct te woord. In ieder geval kan dat met de groepsleerkracht (na de les), met de directie, Ib, VCP en CSV (op afspraak) of met de schoolmaatschappelijk werkster.

Communicatie met ouders

Ouders en/of verzorgers worden geïnformeerd op de volgende manieren:

 

De Medezeggenschapsraad

De directeur, personeelsleden en ouders nemen deel aan de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. De directeur is adviserend lid. Tijdens de vergaderingen worden zaken besproken die instemming en/of advies van ouders en/of leerkrachten vragen. Het doel van deze vergadering is mee te praten over alle zaken van de school. Over hoe je lid kunt worden of voor meer informatie over de MR kun je terecht bij de voorzitter van de MR: mevrouw Ien Frieling.

De Ouderraad

Als jij jouw kind op school aanmeldt, word je lid van de Oudervereniging. In de ouderraad kun je meedenken over alle activiteiten binnen de school. Wil je actief lid worden van de ouderraad? Meld je dan aan bij de ouderraad. Neem contact op met mevrouw Ien Frieling of bij de directeur.

De Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene informatieavond. Na een gezamenlijke inleiding vertelt de groepsleerkracht over de zaken, die in dat schooljaar plaatsvinden en die voor jou en jouw kind van belang zijn. De datum van deze avond vind je in de schoolkalender.

Digitale informatievoorziening

Iedere twee weken komt de Nieuwsflits op woensdag uit. Belangrijke informatie wordt in de Nieuwsflits vermeld.

Gesprekken

Elke jaar zijn er kennismakingsgesprekken met alle ouders en ook rapportgesprekken. Ouders kunnen dagelijks contact leggen met de leerkracht via Parro.

Naar binnen en naar buiten gaan

Voor elke groep wordt aan het begin van het schooljaar aangegeven door welke deur ze naar binnen gaan. Kinderen kunnen ’s morgens vanaf 8.20 uur naar binnenkomen. Ouders mogen met hun kind mee naar binnen. De juf of de meneer is dan al in de klas aanwezig. We verzoeken je dringend om als de zoemer gaat rustig naar buiten te gaan. De lessen starten op dat moment.

Ouders

 • Kom meteen naar school als je je zorgen maakt over jouw kind. Als wij ons ergens zorgen over maken, nemen we meteen contact met je op.
 • Laat het ons weten als je leuke ideeën hebt of als je iets voor de school wilt doen.
 • Je kunt lid worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad.
 • Je kunt klassenouder worden en zo samenwerken met de leerkracht.
 • Je kunt deelnemen aan ‘Opstap’ op school (als jouw kind in groep 1 of groep 2 zit) of je kunt deelnemen aan onderwijsondersteunende activiteiten in groep 3 en 4.
 • Je kunt meehelpen bij een uitstapje naar het bos, naar de kinderboerderij, naar de bibliotheek, naar een voorstelling, naar een museum of meehelpen bij sporttoernooien.
 • Je kunt leesouder worden.
 • Je bent welkom in de ouderkamer.
 • Je kunt altijd de school binnenlopen voor een gesprek. Als het mogelijk is, staan we je direct te woord. In ieder geval kan dat met de groepsleerkracht (na de les), met de directie, Ib, VCP en CSV (op afspraak) of met de schoolmaatschappelijk werkster.

Naar binnen en naar buiten gaan

Voor elke groep wordt aan het begin van het schooljaar aangegeven door welke deur ze naar binnen gaan. Kinderen kunnen ’s morgens vanaf 8.20 uur naar binnenkomen. Ouders mogen met hun kind mee naar binnen. De juf of de meneer is dan al in de klas aanwezig. We verzoeken je dringend om als de zoemer gaat rustig naar buiten te gaan. De lessen starten op dat moment.

Communicatie met ouders

Ouders en/of verzorgers worden geïnformeerd op de volgende manieren:

 

De Medezeggenschapsraad

De directeur, personeelsleden en ouders nemen deel aan de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. De directeur is adviserend lid. Tijdens de vergaderingen worden zaken besproken die instemming en/of advies van ouders en/of leerkrachten vragen. Het doel van deze vergadering is mee te praten over alle zaken van de school. Over hoe je lid kunt worden of voor meer informatie over de MR kun je terecht bij de voorzitter van de MR: mevrouw Ien Frieling.

De Ouderraad

Als jij jouw kind op school aanmeldt, word je lid van de Oudervereniging. In de ouderraad kun je meedenken over alle activiteiten binnen de school. Wil je actief lid worden van de ouderraad? Meld je dan aan bij de ouderraad. Neem contact op met mevrouw Ien Frieling of bij de directeur.

De Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene informatieavond. Na een gezamenlijke inleiding vertelt de groepsleerkracht over de zaken, die in dat schooljaar plaatsvinden en die voor jou en jouw kind van belang zijn. De datum van deze avond vind je in de schoolkalender.

Digitale informatievoorziening

Iedere twee weken komt de Nieuwsflits op woensdag uit. Belangrijke informatie wordt in de Nieuwsflits vermeld.

Gesprekken

Elke jaar zijn er kennismakingsgesprekken met alle ouders en ook rapportgesprekken. Ouders kunnen dagelijks contact leggen met de leerkracht via Parro.