De 7 beloftes van kind­centrum Antares

1. Een gezamenlijke entiteit

Bij Kindcentrum Antares praten medewerkers niet meer in de termen school, kinderopvang of zorg maar over spelen, leren en ontwikkelen. Het kindcentrum is een integrale kindvoorziening.

2. Een goede start voor elk kind en doorgaande ontwikkeling

Om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen is er een doorgaande leer- en ontwikkellijn van 0-13 jaar. De kracht van verbinding is hierbij het leidende principe. In samenwerking met wijk- en kindpartners worden kinderen voorzien van een volledig dagprogramma. Kinderen worden vanuit deze doorgaande lijn in hun ontwikkeling gevolgd. Indien nodig wordt een ontwikkelplan voor het kind opgesteld en is voor de ouders opvoedingsondersteuning
beschikbaar.

3. Een rijke dag

Kindcentrum Antares biedt een programma voor onderwijs, ontwikkeling, opvang en ondersteuning voor kinderen van 0-13 jaar.
Kinderen komen om te spelen, leren en anderen te ontmoeten. Het kindcentrum is een veilige plek voor groei en ontwikkeling. Binnen de het gebouw en de leeromgeving van de kind is de gezamenlijke visie op het ontwikkelen van kinderen herkenbaar. Medewerkers horen en zien kinderen en hun ouders. In samenwerking en op basis van de kernwaarden organiseren medewerkers samen een dagprogramma voor cognitieve, culturele en sociaal emotionele ontwikkeling voor de kinderen van Antares zodat zij hun talenten ontdekken en hun wereld vergroten. Bij de invulling van dit dagprogramma werken
medewerkers intensief samen met vrije tijds instellingen, cultuur en wijk-partners.
 

4. Een passend aanbod voor elk kind

Om alle kinderen te laten stralen is zorg en ondersteuning vanuit het kindcentrum beschikbaar. Medewerkers van Antares werken vanuit een gezamenlijke
ondersteuningsstructuur 0-13 jaar. Er vindt structureel overleg plaats om kinderen van een passend en indien nodig specifiek programma te voorzien. In nauwe samenwerking met ouders worden vragen rond gedrag of ontwikkeling van kinderen vroegtijdig en deskundig opgepakt. Indien nodig in samenwerking met andere kind- of zorgpartners. Vanuit preventie is het van belang om vroegtijdig een kinderen en gezinnen in beeld te hebben. Om die reden zijn er vanuit Antares diverse programma's beschikbaar, onder andere het programma Meet & Play, de Taalschool, de samenwerking met de bibliotheek. 

5. Ouders

De medewerkers van het kindcentrum willen kinderen laten stralen. Om dit mogelijk te maken werken zij samen met ouders. Kinderen hebben een ontwikkel-recht en de ouder is hiervoor als eerste verantwoordelijk. Vanuit het leidende principe 'de kracht van verbinding' delen zij deze verantwoordelijkheid met de medewerkers van het kindcentrum. Dit houdt in dat ouders en professionals samenwerken en elkaar steunen bij de ontwikkeling van het kind. Deze wederzijdse betrokkenheid is een belangrijke basis om te komen tot een aansluitende aanpak voor het kind.

6. Een gezamenlijke gedragen visie

Alle medewerkers van Kindcentrum Antares werken vanuit dezelfde visie en kernwaarden. Zij sluiten aan op de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen. Deze rol gaat verder als de poorten van het kindcentrum. Medewerkers van Antares zijn betrokken bij de leefwereld van het kind. De visie van het kindcentrum geeft alle medewerkers richting voor de keuzes van alle dag.

7. Interprofessionele samenwerking

Het totale team van Kindcentrum Antares bestaat uit verschillende medewerkers met diverse deskundigheid. Deze medewerkers werken dagelijks samen aan de ontwikkeling van het kind en kijken vanuit hun expertise samen naar wat kinderen nodig hebben. Ze zijn en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk.