Welkom op

Onze school

Een plek waar je het maximale uit jezelf haalt: dát is Basisschool Antares in de Tilburgse wijk Wandelbos. Een toekomstgerichte school waar je als kind jouw eigen kracht ontdekt, kansen creëert en de basis legt voor een succesvolle start van de rest van je leven!
buiten spelende kinderen Antares Tilburg
Missie

Bij Antares geloven we dat elk kind uniek is en het recht heeft op kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige en stimulerende omgeving. We zien onderwijs en opvang als een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij vertrouwen in elkaars professionaliteit centraal staat. Vanuit kinderopvang en onderwijs creëren we gelijke kansen voor een optimale ontwikkeling voor alle Tilburgse kinderen van 0-13 jaar.

Visie

Voor de komende vier jaar hebben we gezamenlijk onze visie bepaald. Deze wordt vormgegeven door vijf kernzinnen. 

  • Wij zijn samen verantwoordelijk voor ontwikkeling
  • Wij bieden een optimale basis
  • Iedereen voelt zich fijn op Antares
  • Wij bouwen samen aan een doorgaande lijn
  • Kinderen leren hun eigen krachten ontdekken voor nu en de toekomst

Trots op ons prachtige gebouw

Een plezierige, veilige en duurzame leeromgeving valt of staat met de uitstraling van het schoolgebouw en de beschikbare faciliteiten. We zijn erg trots op ons moderne en kleurrijke schoolgebouw!

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Peuteropvang
• Ouderkamer
• RT-lokaal
Antares gebouw