Antares Tilburg

Xpect013: voor alle kinderen tussen 0 en 13 jaar

Vorig jaar is het tot een fusie gekomen waarbij de Kinderopvanggroep is opgesplitst en samengevoegd met vier schoolbesturen. Een van deze schoolbesturen was Xpect Primair, inmiddels dragen wij de naam Xpect013. Onze organisatie kan nu een doorgaande lijn bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar met een totaalprogramma van voorschool, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in vakblad BBMP. 

Met behulp van het kompas Xpect013 wordt er nu gebouwd aan een nieuwe, gezamenlijke identiteit. Dit als fundament voor de doorontwikkeling van de gezamenlijk opgave: een kansrijke start voor alle kinderen in Tilburg, waarbij een goede voorschoolse periode zorgt voor een soepele start in het onderwijs.

‘De meerwaarde van voorschoolse educatie en een naschools programma was voor het onderwijs al duidelijk’, zegt Astrid Plagmeijer, bestuurder bij Xpect013. ‘De fusie is dan ook de uitgelezen kans geweest om daar een nog betere invulling aan te geven.’

Marieke van der Meulen, voorheen algemeen directeur kinderopvang en nu directeur bedrijfsvoering bij Xpect013, ziet de fusie als een belangrijke stap om de doorgaande ontwikkellijn voor kinderen te realiseren. ‘Voorheen hadden de besturen niet altijd dezelfde prioriteiten op hetzelfde moment. Nu werken we onder één bestuur aan dezelfde opgave.’

Angelique Sterken is strategisch adviseur samenwerking: ‘Met deze fusie hebben alle bestuurders moed getoond om te komen tot een duurzame ontwikkeling die verder gaat dan de inrichting van een samenwerking tussen twee partijen. Er is een fundament gelegd voor één organisatie met een totaalaanbod voor kinderen van 0-13 jaar.’

Van ambitie tot realisatie

Komen tot één organisatie is een gefaseerd proces. Het technische deel van de fusie is inmiddels achter de rug, in december 2023 was de fusie een feit. ‘De operatie was complex doordat de bestaande situatie eerst in vieren moest worden geknipt om vervolgens elk te fuseren met een onderwijspartij’, legt Marieke uit.

Om sturing te geven aan dit proces is vorig jaar een analyse gemaakt waarbij de sterke kanten van de nieuw te vormen organisatie en eventuele obstakels in kaart zijn gebracht. Procesmatig worden deze uitkomsten nu geïmplementeerd in de organisatie. Maar er is natuurlijk ook een “softe kant”. Vandaar de naamswijziging, het nieuwe kompas ‘Xpect013’ én een gezamenlijke aftrap in het Koning Willem II stadion. Daar is met alle medewerkers samen een nieuw startpunt gecreëerd om een nieuwe, gezamenlijke cultuur op te bouwen.

Medewerkers

Een half jaar voor de fusie zijn medewerkers voor het eerst geïnformeerd. Daar kijkt Marieke wat gemengd op terug: ‘Het was beter geweest als de medewerkers van met name de kinderopvang meer meegenomen hadden kunnen worden in het feit dat er verkenningen plaatsvonden. Het kwam nu wel te veel als een verrassing. En een half jaar voor het eerste deel van de fusie is achteraf gezien ook te kort geweest. We hebben daarmee veel van mensen gevraagd.’

De fusie betekent voor medewerkers ook een positieve verandering. Astrid: ‘Een organisatie die meer smaken en functies in huis heeft, kan medewerkers meer bieden. We wisten allebei dat als er ergens synergie behaald kan worden het dáár is. Als werkgever word je ook interessanter, je kunt talent op de juiste plek neerzetten, je bent in staat mensen langer binnen te houden en er zijn meer doorgroeimogelijkheden.’

In ontwikkeling

Onderwijs en kinderopvang zijn verschillende sectoren. Het vertrekpunt van elke organisatie is anders. Astrid: ‘Je merkt wel dat daar nog wat te doen is. Xpect013 is een nieuwe organisatie geworden, dat betekent voor ons als bestuur dat we soms nog zoeken naar de wijze waarop we op alle onderdelen van de organisatie verbinding houden.’

‘Sommige onderdelen veranderen daarmee ook, zoals bijvoorbeeld de autonomie van teams en locaties. Die ging in het onderwijs ver, maar is nu op sommige punten veranderd.’

Angelique: ‘ Er is een nieuwe grote organisatie met een totaalaanbod voor kinderen van 0-13 jaar ontstaan en bijna iedereen heeft te maken met een multidisciplinaire samenwerking. We zijn dan ook op meerdere onderdelen tegelijk in ontwikkeling.’

Leiderschap

Een fusieproces als in Tilburg vraagt volgens Marieke goed leiderschap. ‘Behalve visionair zijn moet een leider de visie ook in concrete acties kunnen omzetten. Dus kijken wat er op deelelementen gerealiseerd kan worden op weg naar een totaalaanbod voor kinderen van 0-13, waarbij leiders zorgen voor prioritering en proceskwaliteit.’

‘Leidinggevenden moeten in staat zijn de mijlpalen van dit proces tot samenwerken te duiden. Kunnen meevoelen met zowel onderwijs als opvang en niet de tak van sport waar je jaren voor werkte leidend laten zijn en het andere daaraan toevoegen. Solidariteit is daarbij een belangrijke waarde; leidinggevenden worden uitgedaagd om keuzes te durven maken die niet per definitie in het belang zijn van waar jij vandaan komt. Je moet echt met een nieuwe bril op kijken naar deze nieuwe organisatie en medewerkers daarin meekrijgen. Dit geldt voor alle afdelingen en locaties. Je moet echt naar iets nieuws kunnen gaan, ontwerpend kunnen zijn met een nieuw leeg vel dat je met een nieuwe pen beschrijft, in het belang van het opgroeiende kind.’ Angelique: ‘Het kompas Xpect013 houdt ons daarbij op koers’.

Vooruitblik

Astrid heeft een helder beeld van de toekomst van Xpect013: ‘We zien de toekomst zeker met vertrouwen tegemoet. Echter ons stelsel is nog gefragmenteerd, daarmee hebben we nog te maken met de nodige obstakels. We zijn vooral trots op onze medewerkers. Samen begeleiden we vanuit één organisatie alle kinderen in hun ontwikkeling’. Angelique: ‘En samen met onze kind-partners’. Astrid: ‘We willen dat medewerkers het fijn vinden om bij ons te werken en weten welke toegevoegde waarde ze hebben voor de ontwikkeling van het kind’.