Praktische informatie

Hier vindt u informatie over o.a. onze schoolgids, schooltijden en ons aannamebeleid.
foto

Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag:

08.30 - 15.00 uur

Woensdag en vrijdag:

08.30 - 12.45 uur

Informatie en documen­ten

Ons team

foto

Mijn­Rapport­Folio (MRF)

In MijnRapportFolio wordt de totale ontwikkeling van het kind weergegeven. Ouders en kinderen kunnen in MRF de ontwikkeling van het kind volgen. Het kind en de ouder(s) kunnen ook onderdelen toevoegen aan MRF. 

Onze school app

Om informatie te delen m.b.t. ons onderwijs en andere praktische zaken maken wij gebruik van de schoolapp. Deze kunt u downloaden op uw telefoon.

App Store
Google Play Store

Heeft u vragen over het gebruik van de schoolapp? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Tussenschoolse Opvang

Onze medezeggen­schapsraad

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als leraren. De beleidsplannen van het schoolbestuur worden dan ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming verleend. Maar ook op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke stem wanneer het gaat om onderwijs, opvoeding en wijzigingen in de organisatie.

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit:

Lenneke Meeuwissen (ouder) [email protected]

Suzanne van der Meijden (ouder) [email protected]

Annemarie Schoormans (ouder) [email protected]

Paul van Bavel (leerkracht) [email protected]

Myrthe Berretty (leerkracht) [email protected]

Anne van Elteren (leerkracht) [email protected]

Interne vertrouwens­contact­personen

Linda l’Abée  Leerkracht cluster 3-4

Merian van Goethem  Intern Begeleider

Remco Janssens  Leerkracht cluster 5-6

Paul van Bavel  Leerkracht cluster 5-6

Jaarkalender

Hier komt binnenkort onze jaarkalender voor schooljaar 2024-2025

Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag:

08.30 - 15.00 uur

Woensdag en vrijdag:

08.30 - 12.45 uur

Mijn­Rapport­Folio (MRF)

In MijnRapportFolio wordt de totale ontwikkeling van het kind weergegeven. Ouders en kinderen kunnen in MRF de ontwikkeling van het kind volgen. Het kind en de ouder(s) kunnen ook onderdelen toevoegen aan MRF. 

Onze school app

Om informatie te delen m.b.t. ons onderwijs en andere praktische zaken maken wij gebruik van de schoolapp. Deze kunt u downloaden op uw telefoon.

App Store
Google Play Store

Heeft u vragen over het gebruik van de schoolapp? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Interne vertrouwens­contact­personen

Linda l’Abée  Leerkracht cluster 3-4

Merian van Goethem  Intern Begeleider

Remco Janssens  Leerkracht cluster 5-6

Paul van Bavel  Leerkracht cluster 5-6

Jaarkalender

Hier komt binnenkort onze jaarkalender voor schooljaar 2024-2025

Informatie en documen­ten

Ons team

foto

Tussenschoolse Opvang

Onze medezeggen­schapsraad

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als leraren. De beleidsplannen van het schoolbestuur worden dan ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming verleend. Maar ook op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke stem wanneer het gaat om onderwijs, opvoeding en wijzigingen in de organisatie.

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit:

Lenneke Meeuwissen (ouder) [email protected]

Suzanne van der Meijden (ouder) [email protected]

Annemarie Schoormans (ouder) [email protected]

Paul van Bavel (leerkracht) [email protected]

Myrthe Berretty (leerkracht) [email protected]

Anne van Elteren (leerkracht) [email protected]