Welkom bij

Kind­centrum Pendula

Gelegen in hartje centrum!
vriendschappen

Op Pendula doe je ertoe!

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Dit is ons hoogste doel. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame ontwikkelomgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Kindercampus Pendula wil bijdragen aan een brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar in een thuisnabije omgeving, zodat zij voldoende vaardigheden en veerkracht hebben en een open houding ontwikkelen om gelukkig en succesvol te participeren in onze dynamische samenleving.
vriendschappen

De kinderen van nu vormen de samenleving van straks. We hebben nog geen idee hoe die wereld en hun levens eruit zullen zien en welke beroepen zij zullen uitoefenen. Het tempo van de verandering is hoog. Daarom willen we alle kinderen die nu op onze kindercampus zitten brede en maximale ontplooiing bieden. We werken aan zelfredzaamheid en zelfontwikkeling. We willen de kinderen voorbereiden op de steeds veranderende toekomst en hen en onszelf stimuleren ‘out of the box’ te denken. Kindercampus Pendula wil dit realiseren door ontwikkelkansen te creëren voor kind en professional, met oog voor jezelf, de ander en de omgeving. Hierbij speelt de professional een centrale rol. De professional maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega's voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht aanbod te geven. Professionals delen veel met elkaar. Ideeën, successen, tegenvallers worden met elkaar besproken. Collega’s kunnen op elkaar rekenen. We hebben vertrouwen in elkaar.

Ideeën vanuit het team worden geaccepteerd. Er zijn regelmatig momenten waarop het team elkaar informeel ontmoet. Dit is goed voor de teamspirit. We hebben plezier en stralen dit uit. De kinderen werken veel samen. Tijdens het aanbod worden veelvuldig coöperatieve werkvormen ingezet. Ouders zijn onze educatieve partners. De lijntjes zijn kort en ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. We gaan uit van wederzijds vertrouwen. We willen immers allemaal het beste voor het kind.

Kindercampus Pendula kijkt daarbij over de grenzen van de campus en zoekt de samenwerking op met ouders en andere partijen. Als nauw samenwerkend collectief van zesentwintig authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs willen wij daarom midden in de Tilburgse samenleving staan.