Onze missie en visie

foto

Onze missie

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Dit is ons hoogste doel. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame ontwikkelomgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Kindcentrum Pendula wil bijdragen aan een brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar in een thuisnabije omgeving, zodat zij voldoende vaardigheden en veerkracht hebben en een open houding ontwikkelen om gelukkig en succesvol te participeren in onze dynamische samenleving.

De kinderen van nu vormen de samenleving van straks. We hebben nog geen idee hoe die wereld en hun levens eruit zullen zien en welke beroepen zij zullen uitoefenen. Het tempo van de verandering is hoog. Daarom willen we alle kinderen die nu op ons kindcentrum zitten brede en maximale ontplooiing bieden. We werken aan zelfredzaamheid en zelfontwikkeling. We willen de kinderen voorbereiden op de steeds veranderende toekomst en hen en onszelf stimuleren creatief te blijven denken.
foto

Onze visie

Op Pendula doe je ertoe! Wij creëren ontwikkelkansen voor kind en professional, met oog voor jezelf, elkaar en de omgeving. Kinderen ontwikkelen zich optimaal in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving.
De onderwijsprofessional speelt daarin een centrale rol. Zij maken elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.
foto