Pilot cluster 5-6

Brede Talent­ontwikkeling

Pilot Brede Talent­ontwikkeling

Onderwijs anders organiseren. Hierover zijn wij al langere tijd aan het nadenken en na uitgebreid onderzoek en hard werken van veel mensen zowel in - als buiten onze school hebben wij onze eerste pilot in cluster 5-6 uitgevoerd in maart & april 2024.

Brede talentontwikkeling biedt kinderen de kans kennis te maken met cultuur en muziek, sport en leren over gezondheid, wetenschap en techniek, natuur- en milieueducatie, ‘de wereld van werken’ en burgerschap/ identiteit. Zij kunnen zo ontdekken wat ze leuk/ interessant vinden en waar ze goed in zijn. Daarnaast leren kinderen en jongeren de talenten van anderen zien en leren zij deze te waarderen en respecteren. Tevens legt dit cluster een verbinding met de beroepen van straks.

De aanleiding voor “Anders Organiseren” :

> Het vergroten van een brede talentontwikkeling voor kinderen op vier pijlers van betekenisvol aanbod. (zie de Pendulaboom)
> Brede talentontwikkeling om gelijke kansen te bevorderen
> Rijker aanbod passend bij de ontwikkelingen in de maatschappij
> Krapte op de arbeidsmarkt, lerarentekort groeit en zal verder groeien zonder aanvullende maatregelen.
foto

>

We willen de brede talentontwikkeling van kinderen vergroten en kinderen de kans geven hun eigen talenten te ontdekken en te versterken en die van anderen te zien en te waarderen. Dit doen we in een rijke leeromgeving binnen en ook buiten de school. We willen kinderen naast het aanbieden en creëren van een stevig fundament van de basisvaardigheden taal en rekenen ook andere vaardigheden laten opdoen om op verschillende manieren te laten leren. Hierbij staat één van de grotere thema’s uit de Pendula boom altijd centraal: Gezond & bewegen, Natuur& Cultuur, Wetenschap &Technologie en Burgerschapsvorming.
foto

>

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Er wordt steeds minder opgeleid naar specifieke beroepen. Beroepen van nu bestaan misschien in de toekomst niet meer. Weerbaarheid, wendbaarheid, ondernemend en onderzoekend zijn, digitale geletterdheid, creativiteit en sociaal redzaam zijn, maar zeker ook zelfvertrouwen hebben en jezelf goed kennen wordt steeds belangrijker in de huidige maatschappij.
foto

>

Tevens onderzoeken we of dit bij kan dragen aan de krapte op de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van verschillende experts hebben we in de toekomst minder leerkrachten nodig op een Talentdag. We zijn op zoek om vanuit Visie te kijken hoe om te kunnen gaan met de tekorten die gaan ontstaan i.p.v. in de nabije toekomst overvallen te worden dat er onvoldoende leerkrachten zijn.
foto

Vervolg pilots

In oktober 2024 starten we in een periode van 8 weken met een Talentdag rondom het thema Wetenschap & Technologie voor cluster 5-6 en 7-8.

In februari 2025 starten we in een periode van 8 weken met een Talentdag rondom Cultuur voor cluster 5-6 en 7-8.

Doel is dat over twee jaar het werken aan brede talentontwikkeling en kansengelijkheid middels talentdagen duurzaam geïmplementeerd is op KC Pendula en het integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijsaanbod. Tevens is er een doorgaande lijn zichtbaar naar het naschools aanbod en het BSO-aanbod.
foto