Onze kernwaarden


foto

Vertrouwen

Bij Kindcentrum Pendula hebben we vertrouwen in kinderen, in elkaar en onze professionaliteit, in ouders en in partners waarmee we samenwerken. We zien dit als een actief proces; door vertrouwen te geven, krijgen we het ook. Kindcentrum Pendula heeft het baken vertrouwen uitgewerkt in twee bakens: autonomie en weerbaarheid. Op ons kindcentrum wordt iedereen gezien en gehoord. We luisteren naar elkaar en tonen wederzijdse erkenning en waardering. Iedereen werkt en leert vanuit eigenheid. We durven onszelf te ontdekken en anders te zijn. We omarmen, waarderen en respecteren diversiteit in alle lagen van de organisatie. Hierbij staan we dichtbij onszelf en weten we waar mogelijkheden, kansen en grenzen liggen. Deze houding maakt zowel de professionals als de kinderen weerbaar voor de toekomst die komen gaat.
foto

Solidair

Op Basisschool Pendula heeft iedereen oog voor elkaar. We gaan prettig met elkaar om en stemmen af met de ander als dat nodig is. In iedere laag van de organisatie kunnen we over onze eigen belangen heen stappen, als dat in het belang is van het kind of de organisatie. Sociale solidariteit staat hoog in het vaandel; we voelen ons dan ook deel van het collectief. We hebben aandacht voor gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. Alle teamleden voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen op Kindcentrum Pendula.
foto

Openheid

Op Basisschool Pendula communiceren we op basis van gelijkwaardigheid. We streven naar openheid met respect voor ieders privacy en gaan uit van erkende ongelijkheid. Daarnaast hebben we zicht op ieders vaardigheden en capaciteiten en we zorgen ervoor dat deze worden benut. We zijn open, stellen onszelf kwetsbaar op en leren elkaar daardoor écht kennen. Hierdoor weten wij wat we van elkaar mogen verwachten; een voorwaarde voor open communicatie.
Alle ouders van kinderen op Kindcentrum Pendula voelen zich serieus genomen. Ouders en teamleden zijn volwaardige partners in de ontwikkeling van het kind.
foto

Creativiteit

Om passende ontwikkelkansen te creëren, is het van belang om over het vermogen te beschikken nieuwe dingen te bedenken of te
creëren. Dit geldt zowel voor de professionals als voor de kinderen. Door creatief denken kunnen we originele oplossingen en vernieuwende werkwijzen uitdenken. Hierbij treden we buiten de gebaande paden en durven we daadkracht te tonen. Zodoende creëren we een rijke en betekenisvolle ontwikkelomgeving en geven we kinderen ruimte verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkelproces.
foto