Leren voor de wereld van morgen

Onze visie op het onderwijs

Hier vindt u informatie over onze visie op lezen, rekenen, sociaal emotioneel leren en burgerschap en meer.
Burgerschap

Projectmatig onderwijs & burgerschap

Wij worden wereldburgers

Op De Alm leren leren om bij te dragen aan een duurzame samenleving en een mooiere wereld.
SEL

Sociaal Emotioneel Leren

Teaching the whole child

Op De Alm leren de kinderen levensvaardigheden: sociale, emotionele en morele vaardigheden.
jonge kind

Het jonge kind

Kleuteronderwijs

Jonge kinderen ontwikkelen zich anders dan het schoolkind. Dit vraagt dan ook een andere manier van onderwijs geven.