Projectmatig onderwijs & burgerschap

Bij ons staat projectonderwijs centraal, een inspirerende benadering waarbij kinderen op avontuurlijke wijze leren door te onderzoeken en te ontwerpen. Hier, in onze levendige leeromgeving, worden de leerlingen uitgedaagd om aan projectresultaten te werken die in verbinding staan met de maatschappij.
Burgerschap

Global Goals

Bij Kindcentrum De Alm vormen de Sustainable Development Goals (SDG's) de basis van ons burgerschapsonderwijs. Deze wereldwijde doelen richten zich op het beëindigen van uitdagingen zoals extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Volgens curriculum.nu zijn er 11 thema's voor burgerschap beschreven vanuit de SDG's, die wij integreren in ons projectonderwijs. Hierdoor leren kinderen niet alleen over hun eigen omgeving, maar ontwikkelen ze ook een wereldwijd perspectief en verantwoordelijkheid.
global goals

Wij zijn een Jeelo-school

Projectmatig onderwijs

Wij nemen leren serieus, en dat doen we met passie en toewijding. Met behulp van de 12 projecten van Jeelo ontdekken en leren onze kinderen de wereld. We gaan verder dan kennisoverdracht; we leren kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben om actief deel te nemen aan de maatschappij. Onze missie? Een kritische, open geest kweken die bijdraagt aan een duurzame samenleving en een mooiere wereld.

burgerschap

Burgerschap

In elk project dagen we onze kinderen uit om niet alleen te leren, maar ook te groeien. Ze verwerven een breed scala aan vaardigheden - van presentatievaardigheden tot interviewtechnieken, van tekstschrijven tot het maken van een woordweb - en dit alles in een stapsgewijs proces dat hen in staat stelt om steeds zelfstandiger te worden. Maar het leren stopt niet binnen de muren van ons klaslokaal. We maken verbinding maken met bedrijven en organisaties in onze omgeving. Zo brengen we de maatschappij naar binnen en geven we onze kinderen de kans om hun kennis te verdiepen, hun competenties verder uit te bouwen en een diepere verbondenheid te voelen met de wereld om hen heen.
Burgerschap

Executieve functies

Bij Kindcentrum De Alm versterken we de executieve functies van kinderen, essentieel voor hun ontwikkeling tot wereldwijze burgers. Deze vaardigheden helpen hen taken effectief uit te voeren en sociaal deel te nemen. Ons doel is dat kinderen niet alleen goed presteren, maar ook hun talenten ontdekken en inzetten voor zichzelf en de samenleving.

Executieve functies zijn geïntegreerd in ons projectmatig onderwijs en worden natuurlijk toegepast in de projecten die de leerlingen uitvoeren. Met de Autometafoor-methode leren kinderen hun executieve functies optimaal ontwikkelen in een stimulerende, realistische context.
executieve functies

Digitale geletterdheid

Wij willen onze kinderen voorbereiden op de digitale samenleving. De ontwikkelingen op dit gebied veranderen in een hoog tempo en wij zien het als onze taak om de kinderen hier bewust en verantwoordelijk voor te maken; dat ze digitaal weerbaar worden, maar ook creatief kunnen omgaan met de digitale wereld. Dit houdt in dat ze leren omgaan met digitale middelen en mediawijs worden. Het gaat hierbij niet enkel over kennis en vaardigheden, maar ook over een passende houding waarbij kinderen hun cognitieve vaardigheden inzetten (executieve functies). Daarnaast is motivatie nodig om de kennis en vaardigheid om te zetten in gedrag, en spelen we in op de fysieke en sociale omgeving om hen weerbaar te maken voor digitale mediaplatformen en apps

De komende beleidsperiode zullen we vanuit de projecten van Jeelo een doorlopende leerlijn ontwikkelen waar digitale geletterdheid onderdeel van uitmaakt.
jeelo