Hier staan wij voor

Onze kernwaarden

Op Kindcentrum De Alm staan wij voor de optimale ontwikkeling van de kinderen.
kernwaarden

Kernwaarden

Als kindcentrum geloven wij dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De professionals (pedagogisch professional, leerkrachtondersteuners, leerkrachten) spelen daarin een centrale rol. Zij maken elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen.
De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. Er wordt iedere dag gewerkt vanuit onze kernwaarden:
- Wij staan voor kwaliteit
- Wij doen het samen
- Wij verrijken je wereld en denken in kansen
- Wij leren je leren voor het leven
- Wij hebben oog voor de wereld van morgen
Voor testpagina