Welkom bij

Kind­centrum De Alm

De Alm

Het is onze gezamenlijke missie om de kinderen van De Alm op te leiden tot wereldwijze burgers die een open, nieuwsgierige en zelfbewuste houding hebben. Die vanuit een stevige basis, vol vertrouwen de wereld gaan ontdekken. We zien het als onze taak om alle kinderen een kans te geven zodat ze hun grenzen verleggen en hun dromen kunnen najagen. Kwalitatief goede opvang & onderwijs op De Alm begint bij de pedagogisch professionals en leerkrachten, die in staat zijn een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat te creëren én ook op didactisch gebied kunnen aansluiten bij de behoeften van onze kinderen.

Onze kernwaarden die daarbij horen:
• Wij gaan voor kwaliteit
• Wij doen het samen
• Wij hebben oog voor de wereld om ons heen
• Wij geloven in kansen
• Wij kennen onze krachten

Bijzondere kenmer­ken

 • 2-13 jaar

  Iedereen is welkom!
  Bij Kindcentrum De Alm zijn peuters vanaf 2 jaar welkom op onze peuteropvang.
  We zorgen voor een soepele overgang naar de kleuterklassen.
  Na school is er een ruim naschools aanbod en mogelijkheid tot BSO op de eigen locatie
 • Een veilig pedagogisch klimaat

  Kindcentrum De Alm is een goed gestructureerde locatie. Orde, regelmaat en een rustige speel leeromgeving
  zijn belangrijk. Er wordt planmatig gewerkt volgens landelijk bekende methodes.
 • Laagdrempelig en persoonlijk

  Een goed contact tussen ouders en het kindcentrum vinden wij belangrijk en bevordert het welbevinden van uw kind.
  Samen doen wij er alles aan om dat verschil voor onze kinderen te maken; iedere dag opnieuw
 • Wij gaan voor kwaliteit

  Het is onze gezamenlijke missie om de kinderen van de Alm op te leiden tot wereldwijze burgers die een open,
  nieuwsgierige en zelfbewuste houding hebben. Die vanuit een stevige basis, vol vertrouwen de wereld
  gaan ontdekken.

Bijzondere kenmer­ken

 • 2-13 jaar

  Iedereen is welkom!
  Bij Kindcentrum De Alm zijn peuters vanaf 2 jaar welkom op onze peuteropvang.
  We zorgen voor een soepele overgang naar de kleuterklassen.
  Na school is er een ruim naschools aanbod en mogelijkheid tot BSO op de eigen locatie
 • Een veilig pedagogisch klimaat

  Kindcentrum De Alm is een goed gestructureerde locatie. Orde, regelmaat en een rustige speel leeromgeving
  zijn belangrijk. Er wordt planmatig gewerkt volgens landelijk bekende methodes.
 • Laagdrempelig en persoonlijk

  Een goed contact tussen ouders en het kindcentrum vinden wij belangrijk en bevordert het welbevinden van uw kind.
  Samen doen wij er alles aan om dat verschil voor onze kinderen te maken; iedere dag opnieuw
 • Wij gaan voor kwaliteit

  Het is onze gezamenlijke missie om de kinderen van de Alm op te leiden tot wereldwijze burgers die een open,
  nieuwsgierige en zelfbewuste houding hebben. Die vanuit een stevige basis, vol vertrouwen de wereld
  gaan ontdekken.