Het jonge kind

Naast onze visie op onderwijs op De Alm, zoomen wij ook in op de visie op het onderwijs aan het jonge kind. Jonge kinderen ontwikkelen zich anders dan het schoolkind. Dit vraagt dan ook een andere manier van onderwijs geven.
jonge kind

Kleuteronderwijs

Voor het jonge kind werken we aan een ononderbroken ontwikkelingslijn waarbinnen veel aandacht is voor nieuwsgierigheid en zelfontdekkend leren. Wij werken vanuit een rijk, krachtige en betekenisvolle speel-en leeromgeving waarbij wij de verbinding maken met de maatschappij. Wij leren basisvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden, executieve functies, motorische ontwikkeling, creativiteit en spel.
jonge kind