Teaching the whole child

Sociaal Emotioneel Leren

Wij bieden effectief pedagogisch en didactisch onderwijs dat positief gedrag bevordert. Met een stimulerende omgeving, gericht op resultaat en structuur, helpen wij uw kind optimaal te ontwikkelen. Ontdek hoe wij samen bouwen aan een succesvolle toekomst!
SEL

Pedagogisch klimaat

Op basisschool De Alm staat ‘Teaching the whole child’ centraal. Wij geloven dat onderwijs meer is dan alleen academische kennis. Daarom besteden we ook veel aandacht aan sociaal-emotioneel leren en (mentale) gezondheid. Een goede balans tussen deze vaardigheden is voor ons essentieel.
Onze uitgangspunten voor ‘Teaching the whole child’ zijn: Gezonde leefstijl, veiligheid, motivatie, uitdaging en ondersteuning.

school

Vaardigheden

Op De Alm beschouwen we sociale, emotionele en morele vaardigheden als fundamentele levensvaardigheden. Deze vaardigheden ontwikkelen we door doelgericht, planmatig en cyclisch onderwijs. We beseffen echter dat het verder gaat dan lessen over sociale en emotionele competenties. Het gaat ook om het flexibel en effectief inspelen op situaties in diverse contexten buiten de school.

Wij willen bijdragen aan een zelfredzame, vreedzame en inclusieve toekomstige generatie. De groep en het Kindcentrum zien wij als een leer- en leefgemeenschap. Hierin voelen kinderen zich gehoord en gezien, krijgen ze een stem en leren ze samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
SEL

In ontwikkeling

We zijn actief bezig met een specifiek en smal programma voor sociaal-emotioneel leren. We werken met de Almtoppers en geven wekelijks Rots- en Waterlessen. Deze aanpak helpt onze leerlingen al enorm in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

In de komende beleidsperiode willen we ons programma verder uitbreiden en verbeteren. We streven naar een passend en leerlijndekkend aanbod, zodat we nog preventiever, doelgerichter en cyclischer kunnen werken. Dit betekent dat we willen zorgen voor een doorlopende leerlijn die alle aspecten van sociaal-emotioneel leren bestrijkt. Samen bouwen we aan een veilige en ondersteunende omgeving waar uw kind zich volledig kan ontwikkelen.
SEL