Peuter­opvang

Kinderopvang Leijpark

Peutergroep (2-4 jaar)

Als de kinderen 's morgens binnenkomen beginnen we rustig. Een verhaaltje, samen zingen of wat kletsen. Onze ruimtes zijn zo ingericht dat er voor peuters fijne plekjes te vinden zijn. Voor de peuters is er op onze locatie genoeg te doen: Er zijn hoekjes waar kinderen een boekje kunnen lezen, waar ze samen een kopje thee drinken in de poppenhoek of waar ze kunnen sjouwen met grote torens en blokken op de mat. Buiten, in onze ontdektuin rennen ze rond, glijden ze van de glijbaan en spelen ze met groot en klein in de zandbak. Wat is het leuk om de wereld zo stap voor stap te ontdekken!

De peuters kunnen al meer vrijheid aan. Zij hebben meer behoefte aan spanning en uitdaging en willen hun leefwereld groter maken. De pedagogisch professionals stemmen de activiteiten voor deze kinderen meer af op hun behoeften. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en onafhankelijke mensen met een eigen persoonlijkheid. Dit doen we door situaties te creëren die ervoor zorgen dat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, hun eigen individuele mogelijkheden kunnen ontdekken en samen te leven met anderen.

De kinderopvang biedt kinderen een eigen leefwereld waarin ze spelen, leren en vrienden maken. Pedagogische professionals spelen een belangrijke rol in die leefwereld. Zij zijn de volwassenen die met hen een vertrouwde relatie aangaan. Zo bieden ze alles wat een kind nodig heeft; de zorg voor veiligheid en welbevinden, autonomie en participatie, spelen, leren en sociale relaties. De basis voor goede kinderopvang is, volgens ons, de professionele interactie die pedagogisch professionals aangaan met de kinderen.

Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer, o.a. door interesse tonen, humor, zorgen voor elkaar, positief kijken, luisteren en oogcontact maken. We creëren momenten van rust in kleine groepjes en maken plezier met activiteiten in een veilige maar wel stimulerende omgeving waarbij de vaste groep kan worden losgelaten en in ruimtes en met kinderen van andere groepen kan worden gespeeld. De peuters krijgen de ruimte om uitdagende materialen te gebruiken. We volgen een vast dagritme met veel herhaling en routines. Zo weten de kinderen wat er gaat gebeuren en dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling door kinderen te ondersteunen, uit te dagen, belangstelling te tonen en complimenten te geven. Bijvoorbeeld oudere kinderen dagen we uit tot klimmen, glijden, rennen, fietsen of dansen e.d. We stimuleren kinderen als ze iets nieuws proberen door een gevarieerd en voldoende uitdagend aanbod, we geven hen de tijd daarvoor en forceren niets. Door te kijken wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling bieden we thema’s, spelmateriaal en  activiteiten aan. Er is natuurlijk ook ruimte voor vrij spel. We zorgen voor een goed voorbereide ruimte met speelplekken en spelmateriaal dat voor kinderen vrij toegankelijk is. Passend bij de leeftijd en waarin ze zelf keuzes kunnen maken.

Kinderopvang Leijpark

Dagritme

Een goed dagritme komt tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen, omdat het hen structuur en veiligheid biedt. Bij alle groepen proberen we nauw aan te sluiten bij de individuele behoeften van een kind en de wensen van de ouders. Naarmate de kinderen ouder worden, nemen ze steeds meer deel aan het dagprogramma van de oudere kinderen. 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wij zijn daarbij aanwezig en proberen de kinderen op allerlei manieren te stimuleren. Op deze manier schep je een band en verdien je het vertrouwen. Ook bij de peuters kijken we naar de individuele behoefte en naar wat ze wel en niet kunnen. Wij proberen hun ontwikkeling te stimuleren door ze zoveel mogelijk prikkelingen en uitdagingen te geven. 

Denk hierbij aan het stimuleren van zelfredzaamheid en het vertrouwen dat ze hierdoor krijgen. Al pratend worden ze overal bij betrokken en op die manier gestimuleerd. Bijvoorbeeld door samen het fruit en de bekers te halen, zelf de jas aan te trekken, zelf aan- en uitkleden, speelgoed opruimen, etc.

Onze groepen zijn ingericht met speelplekken en we werken regelmatig met thema’s die zichtbaar zijn in de groep. We hebben voor de kinderen een rijke stimulerende speelleeromgeving gecreëerd, met aandacht voor eigen initiatieven van kinderen. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd zelf op ontdekking uit te gaan, de materialen te verkennen en ervaringen op te doen. We werken graag met ‘onaf’ natuurlijk materiaal, waar kinderen hum fantasie op los kunnen laten.

7.30-9.00 uur: Alle kinderen worden gebracht. Tijd voor overdracht met ouders, kinderen kunnen lekker op ontdekking gaan en vrij spel.
9.00 uur: Alle pedagogisch professionals en kinderen van die dag zijn aanwezig en er wordt aan het dagprogramma begonnen.
9.15-9.30 uur: Samen met de grotere kinderen opruimen.
9.30-10.00 uur: Aan tafel om liedjes te zingen, een boek te lezen, verjaardag te vieren, et cetera. Hierna zingen we het fruitliedje en eten we fruit en drinken we water of thee. We poetsen de handjes en het gezicht en sluiten het tafelmoment af met een vast liedje.
10.00-10.15 uur: Tijd voor een verschoonronde. Kinderen die zindelijk zijn mogen naar de wc en kinderen die kunnen lopen gaan ook mee en mogen als ze willen ook even op de wc en krijgen een schone luier. De kleinere kindjes krijgen op de commode een schone luier.
10.30-11.30 uur: Kinderen die twee keer slapen, gaan nu naar bed. Voor de andere kinderen is er tijd voor activiteiten. Ieder op z’n eigen groep, buiten spelen, vrij spel of in de centrale speelhal. Alle kinderen van de groep worden hierbij betrokken, de allerkleinsten kunnen in een wipstoeltje of op schoot ook bij de activiteit aanwezig zijn en de wat oudere baby’s mogen naar eigen kunnen en ontwikkelingsniveau meedoen.
11.30-12.30 uur: Samen met de grotere kinderen opruimen en aan tafel om brood te eten en melk te drinken. De kinderen die geslapen hebben en wakker worden gaan gezellig mee aan tafel. De grotere kinderen wassen zelf hun handen, de kleinere kindjes helpen we. Dan gaan we aan tafel. De grotere kinderen mogen zelf de boter op hun brood smeren. We zingen het eet- en drinkliedje en dan kunnen we gaan eten. Na het eten en drinken poetsen we de handen en het gezicht en sluiten we af met een vast liedje.
12.30-12.45 uur: Tijd voor een verschoonronde.
12.45-14.30 uur: Kinderen die maar een keer slapen, gaan nu naar bed. Ze worden gestimuleerd zichzelf uit te kleden. Voor alle andere kinderen die wakker zijn worden er rustige activiteiten aangeboden.
14.30-15.15 uur: De kinderen die geslapen hebben, worden weer wakker. Ze mogen naar de wc en/of krijgen een schone luier. Kinderen die twee keer slapengaan aan tafel. We zingen het eet- en drinkliedje en de kinderen eten een gezond tussendoortje en drinken water of thee. Daarna is er een verschoonronde en gaan ze naar bed. Voor de andere kinderen is nu ook de tijd om vrij te spelen.
15.15-15.30 uur: Samen met de grotere kinderen opruimen.
15.30-16.00 uur: Tafelmoment. We zingen het eet- en drinkliedje. Er wordt een gezond tussendoortje gegeten en water of theegedronken. We poetsen de handen en het gezicht en sluiten af met een vast liedje. Vanaf 16.00 uur is het tijd voor de groentehapjes van de kinderen tot een jaar.
16.00-16.30 uur: Er wordt eventueel nog een kleine activiteit aangeboden of we gaan lekker buiten spelen.
16.30-18.30 uur: We doen nog een verschoonronde. In deze tijd mogen de kinderen vrij ontdekken binnen of bij mooi weer blijven we buiten. Tussendoor worden er kinderen opgehaald.

Kinderopvang Leijpark