Verlof aanvragen

Kinderen in klaslokaal

Verlof aanvragen

Kinderen zijn leerplichtig met ingang van de eerstvolgende maand na hun vijfde verjaardag. Voor bepaalde familieomstandigheden, zoals bruiloft, jubileum, begrafenis, Suikerfeest, offerfeest mogen de kinderen de school verzuimen, mits de directie hiervoor verlof heeft verleend.

Wij wijzen u erop dat ieder extra verlof bij de directeur moet worden aangevraagd.
Verlof voor extra eerder op vakantie gaan, gaat naast het overleg met de directeur, altijd in overleg met de leerplichtambtenaar.

Medische afspraak

Afspraken bij de tandarts dienen ná schooltijd gemaakt te worden.
Mocht het niet mogelijk zijn om het na schooltijd te plannen, dient er wel altijd verlof aangevraagd te worden voor een afspraak bij de tandarts. Voor afspraken bij de huisarts of in het ziekenhuis is een verlofbrief ook verplicht.

Vraag een verlofformulier aan bij de balie (administratie), vul deze in en geef retour bij de balie of aan de leerkracht. De directeur bekijkt de verlofaanvragen en het formulier komt dan, al dan niet getekend, via de leerkracht weer bij uw zoon/dochter terug.

Verlof aanvragen

Kinderen zijn leerplichtig met ingang van de eerstvolgende maand na hun vijfde verjaardag. Voor bepaalde familieomstandigheden, zoals bruiloft, jubileum, begrafenis, Suikerfeest, offerfeest mogen de kinderen de school verzuimen, mits de directie hiervoor verlof heeft verleend.

Wij wijzen u erop dat ieder extra verlof bij de directeur moet worden aangevraagd.
Verlof voor extra eerder op vakantie gaan, gaat naast het overleg met de directeur, altijd in overleg met de leerplichtambtenaar.

Medische afspraak

Afspraken bij de tandarts dienen ná schooltijd gemaakt te worden.
Mocht het niet mogelijk zijn om het na schooltijd te plannen, dient er wel altijd verlof aangevraagd te worden voor een afspraak bij de tandarts. Voor afspraken bij de huisarts of in het ziekenhuis is een verlofbrief ook verplicht.

Vraag een verlofformulier aan bij de balie (administratie), vul deze in en geef retour bij de balie of aan de leerkracht. De directeur bekijkt de verlofaanvragen en het formulier komt dan, al dan niet getekend, via de leerkracht weer bij uw zoon/dochter terug.