MR & OR

Kinderen op rij

MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij toetsen het (voorgenomen) beleid van de school, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijsbeleidsplan, het personeelsbeleid, huisvesting, het zorgplan en het Arbo- en veiligheidsbeleid.
Daarnaast geven zij advies en ze leggen eigen initiatieven voor aan de schooldirectie. U kunt hen aanspreken of mailen naar [email protected].

Speerpunt: contact met ouders.

Personeelsgeleding:
Linda van Huijksloot
Cynthia van den Broek
Paul Pelle

Oudergeleding:
Patricia van der Vlugt

GMR

Het schoolbestuur heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. 
Van onze school is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR.

Personeelsgeleding:
Erwin van Broekhoven

Oudergeleding:
Arthur Rijkers

MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij toetsen het (voorgenomen) beleid van de school, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijsbeleidsplan, het personeelsbeleid, huisvesting, het zorgplan en het Arbo- en veiligheidsbeleid.
Daarnaast geven zij advies en ze leggen eigen initiatieven voor aan de schooldirectie. U kunt hen aanspreken of mailen naar [email protected].

GMR

Het schoolbestuur heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. 
Van onze school is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR.

Personeelsgeleding:
Erwin van Broekhoven

Oudergeleding:
Arthur Rijkers

Speerpunt: contact met ouders.

Personeelsgeleding:
Linda van Huijksloot
Cynthia van den Broek
Paul Pelle

Oudergeleding:
Patricia van der Vlugt

OR

Jaarlijks organiseert onze ouderraad, in samenwerking met het team en de werkgroepen, een aantal activiteiten voor de kinderen zoals: sinterklaas, kerst, carnaval en het Wandelbosfestival. Tevens zorgt de OR voor de mogelijkheid om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten en toernooien.

Vrijwillige bijdrage

Om dit alles te kunnen bekostigen vraagt de school een vrijwillige bijdrage per kind. Voor alle werkgroepen en te organiseren activiteiten is ouderhulp steeds van het allergrootste belang. De vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en aan de MR voorgelegd. Het financiële beheer van de ouderbijdrage ligt bij de school. De OR vergadert tien keer per schooljaar. Ouders die mee willen doen, zijn van harte welkom. In de Nieuwsbrief worden de vergaderdata aangegeven. De vergaderingen vinden plaats op school en zijn van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.

Vragen?

Neem gerust contact op met een van de ouders van de ouderraad, of met het gekoppelde teamlid: Meneer Martijn (mail naar [email protected] of mail naar [email protected] t.a.v. Meneer Martijn).

Voorzitter: Nader te bepalen
Secretariaat: Nader te bepalen

OR

Jaarlijks organiseert onze ouderraad, in samenwerking met het team en de werkgroepen, een aantal activiteiten voor de kinderen zoals: sinterklaas, kerst, carnaval en het Wandelbosfestival. Tevens zorgt de OR voor de mogelijkheid om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten en toernooien.

Vrijwillige bijdrage

Om dit alles te kunnen bekostigen vraagt de school een vrijwillige bijdrage per kind. Voor alle werkgroepen en te organiseren activiteiten is ouderhulp steeds van het allergrootste belang. De vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en aan de MR voorgelegd. Het financiële beheer van de ouderbijdrage ligt bij de school. De OR vergadert tien keer per schooljaar. Ouders die mee willen doen, zijn van harte welkom. In de Nieuwsbrief worden de vergaderdata aangegeven. De vergaderingen vinden plaats op school en zijn van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.

Vragen?

Neem gerust contact op met een van de ouders van de ouderraad, of met het gekoppelde teamlid: Meneer Martijn (mail naar [email protected] of mail naar [email protected] t.a.v. Meneer Martijn).

Voorzitter: Nader te bepalen
Secretariaat: Nader te bepalen

Leerlingen in het klaslokaal aan het werk.