Peuter­opvang

Onze peuteropvang ligt midden in een bosrijke omgeving, aan de rand van het Wandelbos en dichtbij de Universiteit van Tilburg. De natuur staat centraal in ons dagelijkse pedagogisch handelen.
peuter bos sneeuw
Visie

Wandelbos Kinderopvang is ervan overtuigd dat het jonge kind echt kind moet laten zijn. Ze zelf de wereld laten ontdekken zonder al teveel sturing. Wél met de juiste begeleiding van volwassenen die zorgen voor een omgeving die ze uitdaagt en waarin ze zich veilig en geborgen voelen.  

Pedagogisch Professionals van kinderopvang Wandelbos leren elke dag door het kijken naar kinderen. Ze gaan uit van de mogelijkheden van elk kind en passen zich aan hun tempo aan. Plastic speelgoed zul je bij ons niet zo snel tegen komen. Wel zie je kinderen die in de ontdekkingstuin op onderzoek uitgaan, zelfs als het regent. De natuur en het buiten zijn, vinden we namelijk heel belangrijk. We praten veel met kinderen over alles wat ze zien, beleven, fantaseren. Je kind is meer dan welkom.

Reggio Emillia

Op onze locatie laten wij ons inspireren door de visie van Reggio Emilia. Reggio Emilia is een pedagogische benadering van kinderen, ontwikkeld in de Italiaanse stad Reggio Emilia. Binnen deze visie gaan we uit van de rijke mogelijkheden van elk kind en bieden ze daarvoor de ruimte. De indeling van de ruimtes nodigt de kinderen uit tot ontdekken, spelen, ontwikkelen en het stimuleert het maken van eigen keuzes. Volgens onze visie worden kinderen namelijk geboren vol potenties en mogelijkheden. Zij zijn rijk aan capaciteiten, krachtig en creatief. Pedagogisch professionals sturen niet teveel aan in dit proces, maar zorgen juist voor een uitdagende, stimulerende omgeving. Ze sluiten aan op de belevingswereld van het kind.

Dansen

Binnen de peuteropvang werken wij samen met Patricia van Doenya’s Danswereld. Patricia komt met regelmaat langs op onze locatie om dansles te geven aan de peuters. Patricia neemt ons binnen de thema’s mee naar een wereld van fantasie dans, muziek en verhalen. Er wordt een wereld gecreëerd waarbij de kinderen plezier beleven aan dans en hun fantasie, zelfvertrouwen en hun creativiteit vergroten. Beweging en taalontwikkeling worden gestimuleerd en we hebben vooral veel plezier.

Buiten spelen

De peuters beschikken op onze locatie over een grote tuin welke afgesloten is van de babytuin en de tuin van de buitenschoolse opvang. In deze grote, uitdagende tuin kunnen de kinderen volop ontdekken en alle fantasieën tot leven laten komen in de zandbak, tussen het groen en op de vele verschillende fietsen.

Buiten spelen

De peuters beschikken op onze locatie over een grote tuin welke afgesloten is van de babytuin en de tuin van de buitenschoolse opvang. In deze grote, uitdagende tuin kunnen de kinderen volop ontdekken en alle fantasieën tot leven laten komen in de zandbak, tussen het groen en op de vele verschillende fietsen.

Dansen

Binnen de peuteropvang werken wij samen met Patricia van Doenya’s Danswereld. Patricia komt met regelmaat langs op onze locatie om dansles te geven aan de peuters. Patricia neemt ons binnen de thema’s mee naar een wereld van fantasie dans, muziek en verhalen. Er wordt een wereld gecreëerd waarbij de kinderen plezier beleven aan dans en hun fantasie, zelfvertrouwen en hun creativiteit vergroten. Beweging en taalontwikkeling worden gestimuleerd en we hebben vooral veel plezier.

Vroeg- en voorschoolse educatie

Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Daarom mogen alle Tilburgse kinderen van 2-4 jaar gebruikmaken van de peuteropvang. Alle Tilburgse ouders van peuters krijgen een tegemoetkoming in de kosten. Op de peuteropvang kunnen eventuele leer- en ontwikkelingsachterstanden eerder gesignaleerd en aangepakt worden. Bovendien kunnen peuters zo nog meer uren samen spelen en leren en hun talenten optimaal ontwikkelen. Alle peutervoorzieningen in Tilburg bieden een uitgebreid programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), onder begeleiding van goed opgeleide pedagogisch professionals. Ons kinderdagverblijf is VVE-gecertificeerd.

Voor de voorschoolse educatie gebruiken we een programma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Startblokken

Op onze locatie werken we met Startblokken. Startblokken is een speels totaalprogramma voor de kinderopvanglocaties die werken met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Wanneer je werkt met Startblokken stimuleer je de ontwikkeling door kinderen actief te volgen in hun spel en aan te sluiten bij hun interesses. Pedagogisch professionals laten zich in hun activiteitenaanbod leiden door wat het kind hen laat zien in gedrag. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende thema's. 

Verschil met andere VE-programma’s is dat pedagogisch professionals geen gebruik maken van een strak en vastliggend aanbod van taal- en woordenschatoefeningen, maar juist aanknopingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het door de pedagogisch professional begeleide spel vindt zij de mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren.

Activiteiten

We bieden activiteiten aan die op de natuur gericht zijn, zoals spelen met natuurlijke (en kosteloze) materialen, lezen en zingen over de natuur. Natuurlijk spelen we veel buiten in onze grote tuin, het gehele jaar door. Ieder seizoen levert prachtige natuurlijke materialen op, waarmee kinderen volop kunnen experimenteren. Fantasie en verwondering staan centraal. Met elkaar halen we de natuur zo veel als mogelijk naar binnen. Op locatie Wandelbos zijn we erg trots op onze eigen boerderij. Kinderen van de BSO en medewerkers zijn dagelijks bezig met het verzorgen van onder anderen onze shetland pony's, cavia’s,kippen, etc. De peuters gaan regelmatig knuffelen met dieren en leren zo hoe zij er mee om kunnen gaan.

Peuter­opvang

Vanaf januari 2018 is de voormalige peuterspeelzaal niet meer van toepassing maar spreken we over peuteropvang. In de nieuwe wet staat dat er geen verschil meer mag zijn in de manier waarop peuters van 2 tot 4 jaar samen spelen en leren. Het maakt niet meer uit of ouders werken, kinderen extra hulp nodig hebben of waar ze wonen. Peuters moeten samen kunnen opgroeien en dezelfde start maken op de basisschool. Op onze locatie hebben wij momenteel twee bovenbouwgroepen waar kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar oud, daarnaast hebben wij ook twee verticale groepen waar kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud.

Peuter­opvang

Vanaf januari 2018 is de voormalige peuterspeelzaal niet meer van toepassing maar spreken we over peuteropvang. In de nieuwe wet staat dat er geen verschil meer mag zijn in de manier waarop peuters van 2 tot 4 jaar samen spelen en leren. Het maakt niet meer uit of ouders werken, kinderen extra hulp nodig hebben of waar ze wonen. Peuters moeten samen kunnen opgroeien en dezelfde start maken op de basisschool. Op onze locatie hebben wij momenteel twee bovenbouwgroepen waar kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar oud, daarnaast hebben wij ook twee verticale groepen waar kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud.

Activiteiten

We bieden activiteiten aan die op de natuur gericht zijn, zoals spelen met natuurlijke (en kosteloze) materialen, lezen en zingen over de natuur. Natuurlijk spelen we veel buiten in onze grote tuin, het gehele jaar door. Ieder seizoen levert prachtige natuurlijke materialen op, waarmee kinderen volop kunnen experimenteren. Fantasie en verwondering staan centraal. Met elkaar halen we de natuur zo veel als mogelijk naar binnen. Op locatie Wandelbos zijn we erg trots op onze eigen boerderij. Kinderen van de BSO en medewerkers zijn dagelijks bezig met het verzorgen van onder anderen onze shetland pony's, cavia’s,kippen, etc. De peuters gaan regelmatig knuffelen met dieren en leren zo hoe zij er mee om kunnen gaan.