Onze visie

Basisschool Wandelbos is een school in het groen die gebruikt maakt van en zorg draagt voor de natuur. Dit “groene leren” zien we ook terug rondom de school. Er is een moestuin, er zijn wadi’s en regentonnen en lessen worden ook buiten gegeven.

De boom staat voor groei en ontwikkeling, zowel van onze kinderen als van onze leerkrachten. We benadrukken het belang van zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen als basis voor groei.
Onze visie op onderwijs is gebaseerd op het creëren van een inspirerende en inclusieve leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

visie boom Wandelbos

Het kind

We geloven dat diversiteit en individualiteit van onze kinderen de kracht zijn achter hun groei, en symboliseren de unieke interesses en talenten met de kleuren van de bladeren in onze school.

We stimuleren het kind om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes, waardoor het kind met een goed gevoel een volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten

In dit leerproces ontdekt het kind zijn talenten en interesses en ontwikkelt het kind zelfvertrouwen om te groeien.
Leerling met kralenplank Basisschool Wandelbos Tilburg

De leerkracht

De leerkracht speelt hierin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. Dit alles vanuit een kritische, onderzoekende houding.

De takken staan symbool voor de fases van ontwikkeling, waarin de leerkrachten zich bevinden. De ontwikkeling van iedere leerkracht doet ertoe. Iedereen krijgt, vanuit vertrouwen en authenticiteit, de ruimte om te groeien op persoonlijk vlak en in belang van de schoolontwikkeling.
leerkracht terrarium

Ouders

De wortels staan symbool voor de thuissituatie van het kind en het vertrouwen van ouders in de school. Loslaten van je eigen kind en toevertrouwen aan de beste intenties van de school is wat we ouders toewensen. Onze ouders mogen vertrouwen op een goed en gedegen aanbod vanuit de school en dat de school de ontwikkeling van het kind centraal stelt. De school is een plek waar het kind zich veilig en prettig moet voelen. .
Ik groei tekst