Praktische informatie

Klinkers oversteken oudere kinderen

Ons team

Kim van der Meeren
Sharmaine Sontrop
Jasper Rodenberg

Lestijden

Maandag t/m donderdag

8.30 - 14.30 uur

Vrijdag

8.30 - 12.30 uur

Op basisschool Klinkers werken wij met een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen op maandag t/m donderdag op school lunchen onder begeleiding van de eigen leerkracht. 

's Ochtends openen de deuren om 8.20 uur en is er een inloop van 10 minuten. Om 8.30 uur starten de lessen. 

Groepen

Kinderen leren iedere dag van elkaar. Zij zitten op onze school met elkaar in heterogene groepen; groepen 1-2 (4-6 jaar), groepen 3-4 (6-8 jaar), groepen 5-6 (8-10 jaar) en groepen 7-8 (10-12 jaar). Door de verschillen in ontwikkeling binnen een groep kunnen kinderen oefenen hoe wij met elkaar om willen gaan. De kanjertrainingen zorgen ervoor dat de kinderen meer bewust worden van zichzelf in contact met anderen.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u gebruik maken van BSO Klinkers. Een warme kleinschalige opvanglocatie binnen ons gezamenlijke kindcentrum. 

Gymlessen

Op Klinkers krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 twee gymlessen in de week. Eén van een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een tweede (spel)les van de eigen leerkracht. 
De kleuters krijgen 1 gymles van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast spelen zij dagelijks buiten of in de speelzaal onder leiding van de eigen leerkracht. 

Gymrooster

Maandag
groepen 3/4 (vakleerkracht)

Dinsdag
groepen 5 t/m 8 (vakleerkracht)

Woensdag 
groepen 3/4 (eigen leerkracht)

Donderdag
groepen 5 t/m 8 (eigen leerkracht)

Vrijdag
groepen 1/2 (vakleerkracht)

Medezeggenschap

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als medewerkers. De beleidsplannen van de school worden dan ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming verleend. 

De MR van Klinkers bestaat uit 3 medewerkers en 3 ouders. Ongeveer één keer per maand wordt er vergaderd. Een deel van deze vergaderingen is voor een ieder toegankelijk. Via de Klinkerlink worden de belangrijkste zaken uit de vergadering met alle ouders gedeeld. De zittingsduur van de leden is maximaal twee jaar, waarna men aftreedt of zich herkiesbaar stelt. 

De oudergeleding bestaat op dit moment uit:

Jelle Westen (voorzitter)
Miranda Huis in t Veld
Barry van de Ven

De personeelsgeleding bestaat op dit moment uit: 

Jeroen de Koning
Emmie van Moorsel
Meggie Kivits

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) die de belangen van alle scholen binnen ons bestuur behartigt inzake de bovenschoolse beleidsvoornemens. Namens Klinkers hebben twee leden, een ouder en een medewerker, zitting in de GMR.

De leden namens Klinkers in de GMR bestaan op dit moment uit: 

Amal Elgabsourie (ouder) & Meggie Kivits (medewerker)

Indien u in contact wilt treden met onze medezeggenschapsraad, mail dan naar: [email protected]

Ouderraad

De ouderraad is betrokken bij de organisatie van allerlei feesten en activiteiten in en buiten de school. 

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en vergadert één keer in de 5/6 weken. Tijdens deze vergaderingen worden ideeën ontwikkeld, krijgen activiteiten vorm, de organisatie ervan wordt geregeld en na afloop geëvalueerd. Ook is er altijd een medewerker van school aanwezig. 

Veel activiteiten zijn te omvangrijk om alleen door de ouderraad uitgevoerd te kunnen worden. Daarom worden voor grotere activiteiten commissies samengesteld waarin naast enkele leden van de ouderraad ook medewerkers en andere geïnteresseerde ouders plaatsnemen. Uiteraard worden, indien nodig, nog extra ouders gevraagd bij de uiteindelijke uitvoering.

De ouderraad is o.a. betrokken bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en paasviering. Verder kunnen de kinderen onder begeleiding van ouders vrijwillig meedoen aan allerlei schoolsporttoernooien en niet te vergeten de avond4daagse.

IBO

The IB-PYP marks the start of a lifelong journey. It develops caring and culturally aware children aged 3 – 12 to become active participants in their own learning.

With over 5,000 IB World Schools worldwide, our global school community develops well-rounded, caring, knowledgeable and self-motivated students. Joining the IB gives schools an international reputation for excellence and quality.

Downloads

Ons team

Kim van der Meeren
Sharmaine Sontrop
Jasper Rodenberg

Gymlessen

Op Klinkers krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 twee gymlessen in de week. Eén van een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een tweede (spel)les van de eigen leerkracht. 
De kleuters krijgen 1 gymles van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast spelen zij dagelijks buiten of in de speelzaal onder leiding van de eigen leerkracht. 

Gymrooster

Maandag
groepen 3/4 (vakleerkracht)

Dinsdag
groepen 5 t/m 8 (vakleerkracht)

Woensdag 
groepen 3/4 (eigen leerkracht)

Donderdag
groepen 5 t/m 8 (eigen leerkracht)

Vrijdag
groepen 1/2 (vakleerkracht)

Ouderraad

De ouderraad is betrokken bij de organisatie van allerlei feesten en activiteiten in en buiten de school. 

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en vergadert één keer in de 5/6 weken. Tijdens deze vergaderingen worden ideeën ontwikkeld, krijgen activiteiten vorm, de organisatie ervan wordt geregeld en na afloop geëvalueerd. Ook is er altijd een medewerker van school aanwezig. 

Veel activiteiten zijn te omvangrijk om alleen door de ouderraad uitgevoerd te kunnen worden. Daarom worden voor grotere activiteiten commissies samengesteld waarin naast enkele leden van de ouderraad ook medewerkers en andere geïnteresseerde ouders plaatsnemen. Uiteraard worden, indien nodig, nog extra ouders gevraagd bij de uiteindelijke uitvoering.

De ouderraad is o.a. betrokken bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en paasviering. Verder kunnen de kinderen onder begeleiding van ouders vrijwillig meedoen aan allerlei schoolsporttoernooien en niet te vergeten de avond4daagse.

IBO

The IB-PYP marks the start of a lifelong journey. It develops caring and culturally aware children aged 3 – 12 to become active participants in their own learning.

With over 5,000 IB World Schools worldwide, our global school community develops well-rounded, caring, knowledgeable and self-motivated students. Joining the IB gives schools an international reputation for excellence and quality.

Downloads

Lestijden

Maandag t/m donderdag

8.30 - 14.30 uur

Vrijdag

8.30 - 12.30 uur

Op basisschool Klinkers werken wij met een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen op maandag t/m donderdag op school lunchen onder begeleiding van de eigen leerkracht. 

's Ochtends openen de deuren om 8.20 uur en is er een inloop van 10 minuten. Om 8.30 uur starten de lessen. 

Groepen

Kinderen leren iedere dag van elkaar. Zij zitten op onze school met elkaar in heterogene groepen; groepen 1-2 (4-6 jaar), groepen 3-4 (6-8 jaar), groepen 5-6 (8-10 jaar) en groepen 7-8 (10-12 jaar). Door de verschillen in ontwikkeling binnen een groep kunnen kinderen oefenen hoe wij met elkaar om willen gaan. De kanjertrainingen zorgen ervoor dat de kinderen meer bewust worden van zichzelf in contact met anderen.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u gebruik maken van BSO Klinkers. Een warme kleinschalige opvanglocatie binnen ons gezamenlijke kindcentrum. 

Medezeggenschap

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als medewerkers. De beleidsplannen van de school worden dan ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming verleend. 

De MR van Klinkers bestaat uit 3 medewerkers en 3 ouders. Ongeveer één keer per maand wordt er vergaderd. Een deel van deze vergaderingen is voor een ieder toegankelijk. Via de Klinkerlink worden de belangrijkste zaken uit de vergadering met alle ouders gedeeld. De zittingsduur van de leden is maximaal twee jaar, waarna men aftreedt of zich herkiesbaar stelt. 

De oudergeleding bestaat op dit moment uit:

Jelle Westen (voorzitter)
Miranda Huis in t Veld
Barry van de Ven

De personeelsgeleding bestaat op dit moment uit: 

Jeroen de Koning
Emmie van Moorsel
Meggie Kivits

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) die de belangen van alle scholen binnen ons bestuur behartigt inzake de bovenschoolse beleidsvoornemens. Namens Klinkers hebben twee leden, een ouder en een medewerker, zitting in de GMR.

De leden namens Klinkers in de GMR bestaan op dit moment uit: 

Amal Elgabsourie (ouder) & Meggie Kivits (medewerker)

Indien u in contact wilt treden met onze medezeggenschapsraad, mail dan naar: [email protected]

klinkers fruit eten