Learnerprofile

Het doel van het Primary Years Program is, dat leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers die met elkaar verbonden zijn en samen verantwoordelijk zijn voor onze planeet. Hierdoor dragen zij bij aan een betere en vreedzamere wereld. Middels het Learner Profile maken wij het gedrag en handelen van onze kinderen expliciet en zichtbaar.

Het Learner Profile bestaat uit 10 karakterkenmerken die onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot wereldburgers én die hen ondersteunen om actie te ondernemen voor positieve verandering.

Onderzoeks-thema's

Onderzoekend leren is een didactiek (manier van lesgeven) die kinderen motiveert en zelf de baas maakt over wat en hoe ze leren. Omdat kinderen zelf informatie leren vinden en opzoeken, worden zij expert op dat gebied van wat ze leren. De leerkracht helpt in het begin wel bij het vinden van bronnen, maar naarmate de leerlingen ouder worden weten ze zelf steeds beter hoe je informatie kan vinden die je helpt bij je onderzoek. Een vaardigheid voor het leven dus!

We willen dat onze leerlingen de wereld leren onderzoeken en begrijpen. Daarom werken we vanuit 6 grote onderzoeksthema’s, de Units of Inquiry. Deze units geven de context om alles wat ons mensen bezighoudt te begrijpen. Binnen deze units wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie maar ook aan de traditionele vakken zoals taal, rekenen en lezen.

De 6 jaarlijks terugkerende onderzoeksthema’s zijn:

 • Who we are
 • Where we are in place and time
 • How we express ourselves
 • How the world works
 • How we organize ourselves
 • Sharing the planet

Denken in concepten

Concepten zijn grotere ideeën die tijdloos, universeel en abstract zijn. Als je leert vanuit concepten dan leer je breder over één onderwerp. Een voorbeeld hiervan is het leren over het concept ‘conflicten’ in plaats van alleen over (het onderwerp) de Tweede Wereldoorlog. Het concept ‘conflict’ kent ieder kind en is toepasbaar in verschillende situaties. Hierdoor is het kind meer betrokken bij het onderwijs en gemotiveerder om te leren!

Andere voorbeelden van concepten zijn delen, afhankelijkheid, verschillen, identiteit, invloed, ritme/regelmaat, etc. 

Vaardigheden

Naast de ontwikkeling van kennis vinden wij het ook belangrijk dat kinderen specifieke vaardigheden ontwikkelen. Wij geloven dat vaardigheden essentieel zijn om tot leren en ontwikkelen te komen. Wij leggen veel nadruk op de ontwikkeling van deze vaardigheden. 
De vaardigheden zijn onderverdeeld in 5 verschillende categorieën: 

 • Denkvaardigheden
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Sociale vaardigheden 
 • Zelfmanagement vaardigheden. 

Bij elk onderzoeksthema wordt gewerkt aan verschillende vaardigheden die op dat moment de focus hebben.

Trans-disciplinair leren

Binnen een trans-disciplinair curriculum is vakkennis een middel om bovenstaande onderzoeksthema’s te verkennen en begrijpen. Voor de vakken lezen, taal en rekenen hanteren we lesmethodes die als onderlegger fungeren voor de doorgaande lijn en didactiek. 

Trans-disciplinair leren stelt leerlingen in staat om verbindingen te leggen tussen de verschillende vakken terwijl ze een relevant probleem of concept onderzoeken. Hierdoor ontstaat een dieper inzicht in de veelzijdigheid van een concept. 

Actie!

Alles wat je leert wil je kunnen gebruiken in het leven. Door middel van het ondernemen van actie kunnen kinderen laten zien dat zij datgene wat zij leren kunnen toepassen. Acties kunnen klein of groot zijn, voor de korte termijn of voor de lange termijn, individueel of met een groep, thuis of op school.

Door middel van ‘actie’ creëren wij maatschappelijk bewustzijn bij leerlingen. 

Learnerprofile

Het doel van het Primary Years Program is, dat leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers die met elkaar verbonden zijn en samen verantwoordelijk zijn voor onze planeet. Hierdoor dragen zij bij aan een betere en vreedzamere wereld. Middels het Learner Profile maken wij het gedrag en handelen van onze kinderen expliciet en zichtbaar.

Het Learner Profile bestaat uit 10 karakterkenmerken die onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot wereldburgers én die hen ondersteunen om actie te ondernemen voor positieve verandering.

Denken in concepten

Concepten zijn grotere ideeën die tijdloos, universeel en abstract zijn. Als je leert vanuit concepten dan leer je breder over één onderwerp. Een voorbeeld hiervan is het leren over het concept ‘conflicten’ in plaats van alleen over (het onderwerp) de Tweede Wereldoorlog. Het concept ‘conflict’ kent ieder kind en is toepasbaar in verschillende situaties. Hierdoor is het kind meer betrokken bij het onderwijs en gemotiveerder om te leren!

Andere voorbeelden van concepten zijn delen, afhankelijkheid, verschillen, identiteit, invloed, ritme/regelmaat, etc. 

Trans-disciplinair leren

Binnen een trans-disciplinair curriculum is vakkennis een middel om bovenstaande onderzoeksthema’s te verkennen en begrijpen. Voor de vakken lezen, taal en rekenen hanteren we lesmethodes die als onderlegger fungeren voor de doorgaande lijn en didactiek. 

Trans-disciplinair leren stelt leerlingen in staat om verbindingen te leggen tussen de verschillende vakken terwijl ze een relevant probleem of concept onderzoeken. Hierdoor ontstaat een dieper inzicht in de veelzijdigheid van een concept. 

Onderzoeks-thema's

Onderzoekend leren is een didactiek (manier van lesgeven) die kinderen motiveert en zelf de baas maakt over wat en hoe ze leren. Omdat kinderen zelf informatie leren vinden en opzoeken, worden zij expert op dat gebied van wat ze leren. De leerkracht helpt in het begin wel bij het vinden van bronnen, maar naarmate de leerlingen ouder worden weten ze zelf steeds beter hoe je informatie kan vinden die je helpt bij je onderzoek. Een vaardigheid voor het leven dus!

We willen dat onze leerlingen de wereld leren onderzoeken en begrijpen. Daarom werken we vanuit 6 grote onderzoeksthema’s, de Units of Inquiry. Deze units geven de context om alles wat ons mensen bezighoudt te begrijpen. Binnen deze units wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie maar ook aan de traditionele vakken zoals taal, rekenen en lezen.

De 6 jaarlijks terugkerende onderzoeksthema’s zijn:

 • Who we are
 • Where we are in place and time
 • How we express ourselves
 • How the world works
 • How we organize ourselves
 • Sharing the planet

Vaardigheden

Naast de ontwikkeling van kennis vinden wij het ook belangrijk dat kinderen specifieke vaardigheden ontwikkelen. Wij geloven dat vaardigheden essentieel zijn om tot leren en ontwikkelen te komen. Wij leggen veel nadruk op de ontwikkeling van deze vaardigheden. 
De vaardigheden zijn onderverdeeld in 5 verschillende categorieën: 

 • Denkvaardigheden
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Sociale vaardigheden 
 • Zelfmanagement vaardigheden. 

Bij elk onderzoeksthema wordt gewerkt aan verschillende vaardigheden die op dat moment de focus hebben.

Actie!

Alles wat je leert wil je kunnen gebruiken in het leven. Door middel van het ondernemen van actie kunnen kinderen laten zien dat zij datgene wat zij leren kunnen toepassen. Acties kunnen klein of groot zijn, voor de korte termijn of voor de lange termijn, individueel of met een groep, thuis of op school.

Door middel van ‘actie’ creëren wij maatschappelijk bewustzijn bij leerlingen.