Ons onderwijs

Samen met elkaar werken wij elke dag samen om kinderen de beste ontwikkelkansen te geven: het kind te bieden wat het nodig heeft. Hierbij hebben we hoge verwachtingen. Ieder kind werkt zelfstandig en leert verantwoordelijkheid te nemen over wat hij moet en wil leren en wanneer om hulp te vragen. Vanuit daar stimuleren wij het zelfregulerend en ontdekkend leren. Om zich te kunnen ontwikkelen in eigenheid en tot de beste versie van zichzelf. Daarom geven we ons onderwijs vorm in blokken en instructie afgewisseld in het weekplan met een sterke focus op de basisvaardigheden.
Jenaplan kindcentrum Jeanne d'Arc, samen werken, samen leven, samen vieren, samen spelen

Sociale veiligheid

Stamgroepen

Omdat wij geloven in de kracht van de verschillen tussen kinderen, werken wij in stamgroepen: kinderen van verschillende leeftijden en niveaus samen in een groep. Net als in een gezin, net als in de wereld om ons heen. De stamgroep is je thuisgroep, daar mag je zijn wie je bent, deel je lief en leed met elkaar, daar voel je je thuis. 
Wij werken bij ons op school met de volgende tweejarige stamgroepen:
Stamgroep 1-2
Stamgroep 2-3
Stamgroep 4-5
Stamgroep 5-6 
Stamgroep 7-8a
Stamgroep 7-8b
In onze stamgroepen oefen je, ervaar je hoe het is om de jongste of om de oudste te zijn. Ieder met zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Kinderen leren om hulp te vragen en om hulp te bieden.

Hoofd, hart en handen

Wij spelen in op wat er bij de kinderen en in de wereld leeft. Daarbij gebruiken we waar nodig verschillende lesmethoden die het aanbod versterken. Wij voelen het belang van onze burgerschapsopdracht. Vanuit verschillende passende thema’s onderzoeken en oefenen we in het stamgroepwerk wat we met het hoofd en hart hebben geleerd. De kinderen leren bij ons door (samen)spreken, (samen)werken, (samen)spelen en (samen)vieren. Het samen spelen gaat door in het samen leren: we leren rekening houden met elkaar, overleggen en beslissen. Door samen vieren verbinden we met elkaar. We openen en we sluiten af. We delen presentaties en gevoelens, bijzondere en stille momenten. Vaststaand en spontaan. Met samen vieren maken we de cirkel steeds weer rond. 

Ons leerlingvolgsysteem IEP sluit helemaal aan bij waar wij voor staan. Het helpt ons elk kind nog beter in beeld te krijgen: het legt de focus op groei. Ieder kind mag zich ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo. Daarbij geloven wij dat elk kind over talenten beschikt: we hebben toetsen voor hoofd, hart en handen en daarmee geeft IEP ons een zo'n compleet mogelijk beeld waarmee we elk kind in zijn kracht zetten. 

Sociale veiligheid

Hoofd, hart en handen

Wij spelen in op wat er bij de kinderen en in de wereld leeft. Daarbij gebruiken we waar nodig verschillende lesmethoden die het aanbod versterken. Wij voelen het belang van onze burgerschapsopdracht. Vanuit verschillende passende thema’s onderzoeken en oefenen we in het stamgroepwerk wat we met het hoofd en hart hebben geleerd. De kinderen leren bij ons door (samen)spreken, (samen)werken, (samen)spelen en (samen)vieren. Het samen spelen gaat door in het samen leren: we leren rekening houden met elkaar, overleggen en beslissen. Door samen vieren verbinden we met elkaar. We openen en we sluiten af. We delen presentaties en gevoelens, bijzondere en stille momenten. Vaststaand en spontaan. Met samen vieren maken we de cirkel steeds weer rond. 

Ons leerlingvolgsysteem IEP sluit helemaal aan bij waar wij voor staan. Het helpt ons elk kind nog beter in beeld te krijgen: het legt de focus op groei. Ieder kind mag zich ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo. Daarbij geloven wij dat elk kind over talenten beschikt: we hebben toetsen voor hoofd, hart en handen en daarmee geeft IEP ons een zo'n compleet mogelijk beeld waarmee we elk kind in zijn kracht zetten. 

Stamgroepen

Omdat wij geloven in de kracht van de verschillen tussen kinderen, werken wij in stamgroepen: kinderen van verschillende leeftijden en niveaus samen in een groep. Net als in een gezin, net als in de wereld om ons heen. De stamgroep is je thuisgroep, daar mag je zijn wie je bent, deel je lief en leed met elkaar, daar voel je je thuis. 
Wij werken bij ons op school met de volgende tweejarige stamgroepen:
Stamgroep 1-2
Stamgroep 2-3
Stamgroep 4-5
Stamgroep 5-6 
Stamgroep 7-8a
Stamgroep 7-8b
In onze stamgroepen oefen je, ervaar je hoe het is om de jongste of om de oudste te zijn. Ieder met zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Kinderen leren om hulp te vragen en om hulp te bieden.