‘It takes a village to raise a child.’

Community school

Als Jenaplan Kindcentrum geven wij het Jenaplanconcept een eigentijdse invulling. De principes die hierbij staan worden meegenomen en versterkt doordat we als Kindcentrum in verbinding willen staan met bewoners, partners en organisaties in de wijk. Zo vormen we samen een gemeenschap, een Community School, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, in hun totaliteit: waar mensen kunnen groeien.
Jenaplan kindcentrum Jeanne d'Arc, samen werken, samen leven, samen vieren, samen spelen

Een centrale plek in de gemeenschap

Als Kindcentrum zijn we een belangrijke en centrale plek in deze gemeenschap, waarin we elkaar kunnen ontmoeten, waar we met elkaar in gesprek gaan, samen kunnen werken, samen kunnen spelen, ontdekken, ons kunnen verwonderen en samen kunnen vieren.

Iedereen is hier van harte welkom en we geloven dat iedereen op zijn of haar manier iets toe kan en mag voegen aan onze gemeenschap. We gaan ons de komende jaren verder ontwikkelen om onze gezamenlijke opdracht naar een hoger plan te tillen: het aanbieden van ononderbroken leer- en ontwikkellijnen voor alle kinderen in de wijk van -9 maanden tot 13 jaar. 

Jenaplan kindcentrum Jeanne d'Arc, samen werken, samen leven, samen vieren, samen spelen