Onze Jenaplan­school

Jenaplan kindcentrum Jeanne d'Arc, samen werken, samen leven, samen vieren, samen spelen

'Mensen zien groeien' is voelbaar het kloppend hart van onze school. Voor ons is elk kind uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. Zo is iedereen verschillend en niemand leeft alleen. Vanuit dat vertrekpunt willen wij onze kinderen zoveel mogelijk bagage mee geven zodat zij met vertrouwen als zelfredzame, kritische burgers de wijde wereld in kunnen gaan: in relatie met zichzelf,  de ander en de wereld.  

Samen leren leven

Binnen ons Jenaplanconcept komen kinderen samen op school om samen te leren en te leven. Om te groeien. Wij geloven in samen met elkaar: samen leer je het leven en koester je de wereld om je heen. Dat maakt dat burgerschapsvorming het hart is van onze Jenaplanschool. 

Wij geloven dat mensen groeien doordat ze uitgedaagd worden. Hierdoor leren zij hun eigen potentieel zichtbaar maken en kunnen zich hierin ontwikkelen. 
 

Wij geloven in de kracht van elk kind: het kind dat competent is en oneindig veel mogelijkheden heeft. Hij/zij is creatief en intelligent en laat dat zien in ‘100 talen’. Zo omarmen we de verwondering. Al de mogelijkheden van een kind worden ingezet om te ontdekken, ervaren, onderzoeken om te leren en te ontwikkelen: om zo te worden wie hij of zij is. 

De kinderraad

In het jenaplanonderwijs werken we daarom vanuit het principe “vraag het de kinderen”. Dat doen we dagelijks in de stamgroep en met regelmaat in het gesprek van de Kinderraad met de leiding van de school.
De stamgroepleider en de directeur vragen letterlijk raad aan de kinderen over veel verschillende onderwerpen. Kinderen halen in hun stamgroep op over welke onderwerpen zij willen spreken en wat zij in de school aan willen pakken. 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun leef- en leeromgeving en bouwen mee aan een fijne schooltijd.
Jenaplan kindcentrum Jeanne d'Arc, samen werken, samen leven, samen vieren, samen spelen

Ouders

Ouders zijn niet weg te denken uit onze school; zonder ouders geen Jenaplanschool. Wij zien de ouders van onze kinderen als professional als het gaat om de opvoeding voor hun kind. Samen gaan we voor wat het beste is voor het kind.

Ouderraad

Daarnaast zien we ouders ook terug binnen onze Ouderraad. De ouderraad is een groep van ouders die allerlei activiteiten in en rondom de school organiseren. Denk aan de avond vierdaagse, kerst, carnaval, het schoolreisje. 

MR

Ook hebben de ouders bij ons op school wettelijk recht op medezeggenschap (MR) over de gang van zaken binnen de school. Elke school is verplicht een MR te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. 

Ouderkamer

In onze ouderkamer komen ouders elke woensdag bijeen, ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Denk hierbij een bijeenkomsten met de GGD, leerplicht, de schoolleider. Maar ook wordt hier besproken op welke manier je als ouder kan bijdragen aan het leerproces van je kind.