Praktische informatie

Daltonschool Helen Parkhurst Tilburg

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14.30 uur.

We hebben een continurooster en alle kinderen eten op school.

Informatie en documen­ten

Buiten­schoolse opvang

Wij werken o.a. samen met Boerderij BSO Reeshoeve. Deze buitenschoolse opvang ligt direct naast onze school. BSO Reeshoeve biedt voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur. Daarna worden de kinderen lopend naar school gebracht. Na schooltijd kunnen ze op de bso terecht tot 19.00 uur. Tijdens vakanties en studiedagen is de bso geopend van 7.30-19.00 uur. Meer informatie over de bso en de bijbehorende kosten kunt u vinden via de website.

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14.30 uur.

We hebben een continurooster en alle kinderen eten op school.

Informatie en documen­ten

Buiten­schoolse opvang

Wij werken o.a. samen met Boerderij BSO Reeshoeve. Deze buitenschoolse opvang ligt direct naast onze school. BSO Reeshoeve biedt voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur. Daarna worden de kinderen lopend naar school gebracht. Na schooltijd kunnen ze op de bso terecht tot 19.00 uur. Tijdens vakanties en studiedagen is de bso geopend van 7.30-19.00 uur. Meer informatie over de bso en de bijbehorende kosten kunt u vinden via de website.