Begaafdheids­Profiel­School

BegaafdheidsProfielSchool Tilburg
Helen Parkhurst TalentLab

Ieder kind heeft zijn of haar eigen, unieke talenten! Op Daltonschool Helen Parkhurst dagen we alle kinderen uit om hun talenten te onderzoeken en optimaal in te zetten. Dat doen we als Dalton- en BegaafdheidsProfielSchool door te differentiëren in de instructie die we kinderen bieden, met ons themagericht onderwijs én met het TalentLab.

Het TalentLab is een voltijdsprogramma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hiermee biedt onze school aan meer- en hoogbegaafde leerlingen uitdagend en passend onderwijs binnen hun eigen vertrouwde school én woonomgeving. Bent u benieuwd wat dit voor uw meer- of hoogbegaafde kind kan betekenen? Kom vrijblijvend kennismaken met ons TalentLab!

Volledig programma voor meer- en hoogbegaafden

Het TalentLab gaat verder dan een plusklas. Het is een volledig geïntegreerd programma binnen onze school. De kinderen starten hun dag binnen hun eigen thuisgroep met de Daltonstart, waar sociaal emotionele ontwikkeling, verbinding en zelfontplooiing centraal staan. Iedere dag werken de kinderen op hun eigen niveau aan de basisvakken als lezen en rekenen. Voor de kinderen in het TalentLab betekent dit een zeer compacte instructie, zodat ze meer tijd overhouden voor de verrijking en verbreding als bijvoorbeeld Levelwerk, Spaans, filosofie of programmeren. In het TalentLab staat het ontwikkelen van vaardigheden centraal. Samen met onze talentbegeleiders, die écht kennis hebben van hoogbegaafdheid, werken de leerlingen aan hun eigen individuele leerdoelen op het gebied van executieve functies en uitdagingen.

Naar school in je eigen wijk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen, zichzelf en elkaar accepteren en respecteren. Contact met gelijkgestemden in het TalentLab zorgt ervoor dat deze leerlingen zichzelf mogen en kunnen zijn. Daarnaast geloven we dat de integratie met het reguliere onderwijs belangrijk is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op Daltonschool Helen Parkhurst kunnen kinderen in hun eigen omgeving naar school, met hun eigen vrienden en vriendinnen. Zo bieden wij als wijkschool in de Reeshof ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen een voltijds HB- onderwijsprogramma.
Schaken kinderen Daltonschool Tilburg Helen Parkhurst
Korte lijntjes tussen ouders en school

Om te zorgen voor passend onderwijs is het belangrijk dat ouders en de school goed samenwerken. U kent uw kind in de thuissituatie, wij kennen uw kind op school. Samen vullen we dat aan. Onze talentbegeleiders Daniëlle Goos, WaiYee Lauwerse Lau, Marlene van Hommelen, Shirley van Boven, Marloes Bastianen en intern begeleider Tamara van Meerkerk zijn de spinnen in het web die uw kind op de voet volgen en overleggen met u en de leerkrachten. We hechten aan korte lijntjes. Zo zijn er zeer regelmatig gesprekken tussen kind, ouder en leerkracht. Wilt u tussendoor het gesprek aangaan? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Het TalentLab in een notendop

• Het TalentLab is een voltijdsprogramma voor meer-en hoogbegaafde leerlingen
• Intensieve samenwerking tussen leerling, ouders en school
• Actief werken aan vaardigheden als mindmappen, gelukskunde, metacognitie, probleemoplossend denken en sociale vaardigheden
• Uitdagend en passend onderwijs in de eigen wijk
• Iedere leerling werkt met zijn of haar specifieke leerdoelen, op basis van zijn of haar interesses
• Aanbod van extra vakken, zoals Spaans, filosofie en programmeren
• Compact aanbod van de basislessen als taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen
TalentLab Helen Parkhurst Daltonschool Tilburg
Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u nieuwsgierig naar het TalentLab en de mogelijkheden die het voor uw kind biedt? Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Vul het contactformulier in of bel direct naar 013-5702109.